काफीरकी

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 25 August, 2019 - 12:59

काफीरकी
********
कासया मी जाउ
आता कुण्या दारी
भार तुजवरी
दत्तात्रया

होवो माझे भले
होवो नच जरी
जातो ना माघारी
येथूनिया

तुझ्या दारी नाही
असे जगी काही
दिसत ते नाही
मज दत्ता

जरी का उपाशी
राहिलो मी इथे
मिळणार कुठे
काही नाही

सरली ही कथा
माझ्या यातनांची
आता कृपा तुझी
खरी ठरो

अन्यथा होईल
जगात नाचक्की
व्यर्थ काफीरकी
केली ऐसी

विक्रांत दारात
तुझिया कुतरे
तुकड्या लाचारे
दीन उभे
.
© डॉ..विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

विक्रांत दारात
तुझिया कुतरे
तुकड्या लाचारे
दीन उभे
>> नाही पटलं. भक्त असा डॅंबीस पाहिजे की देव म्हटला पाहिजे भिक नको कुत्रा आवर! भक्तानं हाक मारताच धावत पळत आला पाहिजे.

धन्यवाद अमर अक्कु मन्या यतीन
>> नाही पटलं. भक्त असा डॅंबीस पाहिजे की देव म्हटला पाहिजे भिक नको कुत्रा आवर! भक्तानं हाक मारताच धावत पळत आला पाहिजे.>>> तुमची भुमिका ही छान आहे. पण मी दत्ताचा कुत्ता आहे .