दत्ता दिलीस का ढील

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 27 January, 2020 - 11:05

दत्ता दिलीस का ढील

***************

दत्ता दिलीस का ढील
तुझा बहकला बैल

दूर हिरवी कुरणं
गेला सावज होऊन

उगा उधळे चौखूर
तुझा पडून विसर

मग घेरले वृकांनी
स्थिती झाली दीनवाणी

साद घालतो तुजला
धाव धाव रे कृपाळा

घाल वेसन नाकात
दोर ठेवी रे हातात

तुझी ओढीन रे गाडी
नाही धावणार झाडी

नेक आठवत पथ
दत्त वदत विक्रांत

© डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
https://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Use group defaults

__/\__