चाले पोर खेळ

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 23 November, 2019 - 12:55

***********
चाले पोर खेळ
अवघा गोंधळ
श्रीदत्ता सांभाळ
पोराशी या
लबाड नाठाळ
करी चळवळ
हट्टांचे केवळ
मुर्त रुप
म्हटले तो पोर
म्हटले तो थोर
सहजीच चोर
होतो परि
त्याला हवा खावू
सारा गोड गोड
तया साठी धाड
घाली कुठे
देवून थकलो
सांगुन दमलो
कधी रागावलो
व्यर्थ पणे
करी ते सज्ञान
देई काही भान
जगाचे कल्याण
घडो मग
विक्रांत उगाच
करी हळहळ
जर सुत्रधार
अवधुत
© डॉ..विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

छान!