झाड

झाड

Submitted by Dr Raju Kasambe on 27 January, 2020 - 12:20

Trees 1.jpgझाड

असतात झाडांना भावना
असतो त्यांनाही रागलोभ
लोभ मायेच्या स्पर्शाचा
सोस सुमधुर संगीताचा

असतात झाडेही लाजरी बुजरी
काही काटेरी स्वभावाची, बोचरी
काही स्वभावानेच विषारी, विखारी
तर काही रक्तबंबाळ करणारी

असतात झाडांनाही नातीगोती
असतात पाळेमुळे रुजलेली खोलवर
करीत हस्तांदोलन भूगर्भात
भुमिगत चुगल्यांची खलबत

शब्दखुणा: 

माझ्या दारी एक झाड

Submitted by _तृप्ती_ on 22 December, 2019 - 01:03

हिरव्या पानांनी डवरलेले, माझ्या दारी एक झाड
गुलाबी, लाल फुलांचा चढलाय नवा धुंद साज
वाऱ्यालाही पडतो मोह, साजिऱ्या या अंगणाचा
पानापानात शिरे झुळूक, शहारा मुलायम स्पर्शाचा
वारा नेतो वाहून, दरवळतो गंध दाही दिशा
सांगे गुज, येती पाहुणे, नांदती गाती गाणी
येती कधी पाखरे, बांधती घरटे, किलबिलती पिल्ले
झाडाने सामावले, बहरत गेले, आले गेले सारेच आपले
मीहीं गुंतले, पाहून दारीचे उमलणे, पानाफुलांचे गंधाळणे
आणि नित्याचेच झाले झाडाने साऱ्यांना भरभरून फुलवणे
एकदा नभ मेघांनी भरून आले, कोसळण्या अधीर झाले

शब्दखुणा: 

झाडे तोडणाऱ्यांनो

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 5 October, 2019 - 12:59

झाडे तोडणाऱ्यांनो
**************

झाडे तोडणाऱ्यांनो
तुम्हाला क्षमा नाही
कदापी नाही
तुमच्या पिढीला ही
अन् तुमच्या पुढच्या पिढीलाही
तुमच्या पापाचे कर्ज
फेडावे लागेल त्यांनाही

लाज नसलेली
तुमची वक्तव्य
अवतरणे उदाहरणे
कायद्यातील पळवाटा शोधणे
राजकारणी कारणे
छी छी
किती घाणरडे !

होय
तुम्ही जिंकलात
कत्तलीची संमती घेत
चौकटीत अडकलेल्या
कायद्याकडून
अन
आंधळ्या न्यायाची
परवानगी घेवून

पण तुमच्या या पापाला
क्षमा नाही
या गुन्ह्याला माफी नाही

शब्दखुणा: 

कुणी सोसायटीतील मोठ्ठी झाडे तोडली तर....

Submitted by मेधावि on 6 December, 2014 - 08:21

मी रहाते त्या सोसायटीतील दोन मोठ्ठी वाढलेली झाडे, काही लोक तोडताना दिसले. नंतर समजले, मालकांनी स्वतःच दोन मोठ्ठी वाढलेली व त्यांच्याच बंगल्याच्या मागच्या आवारात लावलेली झाडे काढून घेतली. माझ्या माहीतीप्रमाणे स्वतः लावलेली झाडे देखील काढावयास मज्जाव आहे. इथे राजेरोस झाडे कापतायत. मला ह्याबाबतीतले रुल्स काय आहेत ते जाणून घ्यायची इच्छा आहे. कोणास माहीती आहे काय?

विषय: 
शब्दखुणा: 

झाड

Submitted by संजयb on 10 July, 2012 - 07:08

एक झाड ऊभे होते
काटेरी वाटेवर
फाद्यांची पाने झडलेली
खोड मोडकळलेले
वा-यावर हलेना
पावसात बहरेना
पण एक गुपीत होते
म्हणूनच ते ऊभे होते
डोलीत एक मैना
आश्रयाला होती
पदराखाली तीच्या
दोन लहानगी होती
झाडाचाच आधार होता
झाडाचीच सावली
एकटीच माऊली
दोन जीवाना वाढवीत होती
झाडाचाच आधार होता
झाडाचीच सावली
झाड म्हणून तर ऊभे होते
सरला बहर तरी जगत होते
मैनेच्या मातृत्वात
तेही तृप्त होते

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

झाड

Submitted by संजयb on 10 July, 2012 - 07:07

एक झाड ऊभे होते
काटेरी वाटेवर
फाद्यांची पाने झडलेली
खोड मोडकळलेले
वा-यावर हलेना
पावसात बहरेना
पण एक गुपीत होते
म्हणूनच ते ऊभे होते
डोलीत एक मैना
आश्रयाला होती
पदराखाली तीच्या
दोन लहानगी होती
झाडाचाच आधार होता
झाडाचीच सावली
एकटीच माऊली
दोन जीवाना वाढवीत होती
झाडाचाच आधार होता
झाडाचीच सावली
झाड म्हणून तर ऊभे होते
सरला बहर तरी जगत होते
मैनेच्या मातृत्वात
तेही तृप्त होते

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

झाड

Submitted by संजयb on 10 July, 2012 - 07:06

एक झाड ऊभे होते
काटेरी वाटेवर
फाद्यांची पाने झडलेली
खोड मोडकळलेले
वा-यावर हलेना
पावसात बहरेना
पण एक गुपीत होते
म्हणूनच ते ऊभे होते
डोलीत एक मैना
आश्रयाला होती
पदराखाली तीच्या
दोन लहानगी होती
झाडाचाच आधार होता
झाडाचीच सावली
एकटीच माऊली
दोन जीवाना वाढवीत होती
झाडाचाच आधार होता
झाडाचीच सावली
झाड म्हणून तर ऊभे होते
सरला बहर तरी जगत होते
मैनेच्या मातृत्वात
तेही तृप्त होते

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

झाड

Submitted by संजयb on 10 July, 2012 - 07:06

एक झाड ऊभे होते
काटेरी वाटेवर
फाद्यांची पाने झडलेली
खोड मोडकळलेले
वा-यावर हलेना
पावसात बहरेना
पण एक गुपीत होते
म्हणूनच ते ऊभे होते
डोलीत एक मैना
आश्रयाला होती
पदराखाली तीच्या
दोन लहानगी होती
झाडाचाच आधार होता
झाडाचीच सावली
एकटीच माऊली
दोन जीवाना वाढवीत होती
झाडाचाच आधार होता
झाडाचीच सावली
झाड म्हणून तर ऊभे होते
सरला बहर तरी जगत होते
मैनेच्या मातृत्वात
तेही तृप्त होते

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

झाड

Submitted by संजयb on 10 July, 2012 - 07:06

एक झाड ऊभे होते
काटेरी वाटेवर
फाद्यांची पाने झडलेली
खोड मोडकळलेले
वा-यावर हलेना
पावसात बहरेना
पण एक गुपीत होते
म्हणूनच ते ऊभे होते
डोलीत एक मैना
आश्रयाला होती
पदराखाली तीच्या
दोन लहानगी होती
झाडाचाच आधार होता
झाडाचीच सावली
एकटीच माऊली
दोन जीवाना वाढवीत होती
झाडाचाच आधार होता
झाडाचीच सावली
झाड म्हणून तर ऊभे होते
सरला बहर तरी जगत होते
मैनेच्या मातृत्वात
तेही तृप्त होते

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

झाड

Submitted by पाषाणभेद on 13 December, 2011 - 21:37

झाड

आजकाल कुणी सावलीत येत नाही
सावली देण्याइतकीही राहीली नाही ||धृ||

गेली कित्येक उन्हाळे
सावली देत आहे उभा;
कोरडे ठेवीले वाटसरूंस
पावसाळ्यात सुध्दा;
हिवाळ्यात केवळ निष्पर्ण होउन जाई
सावली देण्याइतकीही राहीली नाही ||१||

खोड जुन वाढले
फांद्या जुन्या झाल्या;
त्या मुळी न मातीत
नव्याने रूजल्या;
नवी पाने फुलूनी धुमारे येणार नाही
सावली देण्याइतकीही राहीली नाही ||२||

कधी गळते दुजे
पान पहिल्यासारखे;
मातीत मिळूनी
होते ते मातीसारखे;
त्या पानांसारखे माझेही पान होई

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - झाड