इंद्रधनुष्य

इंद्रधनू

Submitted by पाषाणभेद on 27 July, 2019 - 18:31

इंद्रधनू

(आकाशात इंद्रधनुष्य पाहील्याने माझी मुलगी हरकली आहे अन ती मला बोलावते आहे.)

आकाशी ते इंद्रधनू आले
अहा!
चला बाबा बघा
ते पहा! ते पहा!!

कितीक मनोहर मोदभरे
आकाशीचे रंग खरे
कमान तयाची वाकली
माझ्यासवे पहा बरे

दवबिंदूवर प्रकाश पडूनी
आले ते वर उसळूनी
उल्हासीत झाले मी
चटकन या तुम्ही

वर्ण वरी घेई तांबडा
तदनंतर ये नारंगी पिवळा
चमके तो रंग हिरवा निळा
घेवूनी पारवा जांभळा
आकाशी व्यापली प्रकाशमाला

"इंद्रधनुष्य"

Submitted by salgaonkar.anup on 2 February, 2016 - 23:06

शीतयुग उलटले आणि शुभ्रवर्णी वसुंधरा शुभ्रवस्त्र परिधान करून ब्रम्हलोकी जगतनिर्माता ब्रम्ह देवासमोर येऊन उभी राहिली. ब्रम्ह देवाने तिचे स्वागत केले नि म्हणाले, " सांग वसुंधरे, काय इच्छा आहे तुझी ?"
यावर वसुंधरा उत्तरली " देवा, मला नवचैतन्य प्रदान करावं, जे स्व निर्मित असावं. "
ब्रम्ह देव तथास्तु म्हणाले आणि शुभ्रवर्णी वसुंधरेच्या कायेतून जन्म झाला रंगांचा.
तांबड्या लाल रंगाने तिच्या भाळी कुंकवाचा आकार घेतला.
नारिंगी नक्षीदार रंगाने तिचे हात रंगून गेले.
पिवळ्या रंगाने गळ्यात, हातात सुवर्णालंकार आकाराला येऊ लागले.
हिरव्या रंगाच्या बांगड्या हातात खळखळू लागल्या.

शब्दखुणा: 

इंद्रधनुष्य..!!

Submitted by उदयन. on 10 June, 2012 - 11:11

नाशिक मधे आज मस्त पाउस झाला... दुपार पासुन भिरभिर चालु होती संध्याकाळी मस्त फेरफटका मारण्यासाठी देवळाली कँम्प मधे गेलेलो तिथे हे इंद्रधनुष्य दिसले
.
.
मोबाईल वरुन फोटो काढला आहे
IMAG0717.jpg
.
.
.
IMAG0718.jpg

गुलमोहर: 

सायुच्या गोष्टी: घरातलं इंद्रधनुष्य

Submitted by सावली on 1 December, 2010 - 20:35

"बाबा इंद्रधनुष्य करून दाखवा ना. प्लीज. मी कधी बघितलंच नाहीये. प्लीज ना बाबा." सायु सकाळपासून बाबांच्या मागेच लागली होती.

"अगं, इंद्रधनुष्य असं घरी कसं करणार?" आज्जीने मुद्दामून हसतच विचारलं.

"अग आज्जी काल आई धनुकल्याची गोष्ट सांगत होती ना, तेव्हा बाबा म्हणाले मी दाखवीन तुला इंद्रधनुष्य. आणि आत्ता दाखवायला सांगतेय तर बाबा लक्षच देत नाहीयेत." सायुने आज्जी कडे तक्रार केली.

इतक्यात बाबा आलेच आंघोळ करून बाहेर. "काय गं पिल्लू कशाला गाल फुगवून बसलीयेस?"

"हं तुम्ही लक्षच देत नाही बाबा. मला इंद्रधनुष्य करून दाखवा ना."

गुलमोहर: 

इंद्रधनुष्याचा आठवा रंग

Submitted by डॉ अशोक on 25 September, 2010 - 10:13

इंद्रधनुष्याचा आठवा रंग

काही दिवसांपूर्वी ऑर्कूटवरच्या एका कम्युनिटीवर एक चारोळी टाकली.

या इंद्रधनुष्याचं
मला कौतुक नाही
सात रंग आहेत त्यात
पण गुलाबीच नाही!

एक दोघांनी म्हटलं, "नाही, असतो त्यात गुलाबी" मी म्ह्टलं "आपण लहान असल्या पासून इंद्रधनुष्यातल्या सात रंगांबद्दल ऐकून आहोत. ता (तांबडा), ना (नारंगी), पि (पिवळा), हि (हिरवा), नि (निळा), पा (पारवा) आणि जां (जांभळा). यात गुलाबी कुठय दाखवा. " त्यालाही आश्चर्यच वाटलं. "मी हा विचारच कधी केला नाही" असं त्यानं मोकळेपणी कबूल ही करून टाकलं. हे असंच होतं नेहेमी. बर्याच गोष्टी आपण गृहीत धरून चालतो.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

इंद्रधनुष्य ऑगस्ट २०१०

Submitted by पाषाणभेद on 21 September, 2010 - 00:34

इंद्रधनुष्य ऑगस्ट २०१०

photo
छायाचित्र: १

photo
छायाचित्र: २

photo
छायाचित्र: ३

गुलमोहर: 

गोष्ट: धनुकल्याचा रुसवा

Submitted by सावली on 11 August, 2010 - 21:12

५ ऑगस्ट २०१०

आज सकाळी कावळा उड सारखा खेळ खेळताना मुलीने इंद्रधनुष्य पण उडालं अस म्हटलं. त्या नंतर तिलाच गंमत वाटून ती विचारायला लागली कि इंद्रधनुष्याला पंख असते तर आणि ते उडालं असता तर कित्ती छान दिसलं असतं वगैरे. या बोलण्यावरून सुचलेली हि गोष्ट.

*****

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - इंद्रधनुष्य