इंद्रधनुष्य..!!

Submitted by उदयन. on 10 June, 2012 - 11:11

नाशिक मधे आज मस्त पाउस झाला... दुपार पासुन भिरभिर चालु होती संध्याकाळी मस्त फेरफटका मारण्यासाठी देवळाली कँम्प मधे गेलेलो तिथे हे इंद्रधनुष्य दिसले
.
.
मोबाईल वरुन फोटो काढला आहे
IMAG0717.jpg
.
.
.
IMAG0718.jpg

गुलमोहर: 

.

दिनेशदा............ मी अचानक बघितले.. आणि काढले......... विचार केलेला ....... घरी जाउन गच्चीवरुन काढण्याचा पण तो पर्यंत गायब झाले तर........म्हणुन आहे तिथेच उभा राहुन फोटो घेतला... Happy