प्रकाशचित्र

प्रभात फेरी (२)

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

प्रभात फेरी भाग २ ...
पुंता काना, डॉमिनिकन रिपबलिक

हा खेळ सावल्यांचा ...

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

संपेल ना कधीही हा खेळ सावल्यांचा ...

किती वाजले?

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

पाचपण वाजले नाहीत, आणी दिवे लावायची वेळ झाली ...

वॉल स्ट्रीट पासून सावध रहा ...

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

[More from NYC skyline experiments]

Man to kid (still in stroller) - "Somewhere across that river is big bad wall street ... try to stay away from it"

न्यू यॉर्क संध्याकाळ

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

??

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

391353_2171044836382_1254577701_32001071_536616015_n.jpg
हा फोटो जमलाय कि फसलाय ते सांगा...... ? ? ? ? ?

विषय: 

वॉलीबॉल ...

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

Had to take a bunch of shots before I got a good one

फॉल कलर्स

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

प्रभात फेरी

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

DSC_0037-3.JPG
प्रभात फेरी ...
पुंता काना, डॉमिनिकन रिपबलिक

Pages

Subscribe to RSS - प्रकाशचित्र