प्रभात फेरी (२)

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago
Time to
read
<1’

प्रभात फेरी भाग २ ...
पुंता काना, डॉमिनिकन रिपबलिक

वा !!

खूप ड्रीमी फोटो आहे. बरोबरीला एखादे मस्त गाणे हवे व पुढे दुड्दुड्णारे एखादे बाळ आणि मोठे रिट्रीवर कुत्रे. Happy व्हॉट लाइफ.