??

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago
Time to
read
<1’

391353_2171044836382_1254577701_32001071_536616015_n.jpg
हा फोटो जमलाय कि फसलाय ते सांगा...... ? ? ? ? ?

विषय: 

अगदी फसलाय असे नाहि. object चुकलय, हेच उडणारा पतंग, अशा प्रकारच्या (जे moving object म्हणून सहज associate होतात) गोष्टिबद्दल केले असते तर लगेच पटले असते.

वरच्या फोटोमधे बाजूला धुळीचा लोट उडालेला दिसला असता तर ?

हे खर्‍या अर्थाने महान चित्र आहे. यात कोणताही उपरोध नाही. जमेल तसे वर्णन करण्याचा प्रयत्न करेन. Happy

आवडले च

-'बेफिकीर'!

!!