Jujubes ...

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

वरच्या चित्रासाठी दहा किंवा कमी शब्दाचे शीर्षक काय द्यावे?

मंजूडी, 'रंगीबेरंगी' मध्ये लागतात दहा शब्द. Proud
अबे, 'प्रकाशचित्रे' मध्ये फोटो टाकले तर तिथे नाही लागणार.