काहिच्या काही कविता

माझ्याच बाबतीत का?

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

हे सगळं असच फक्त
माझ्याच बाबतीत का घडतं?

चुक कोणाचीही असली तरी
बॉसच्या नजरेत मीच येतो
अगदी रजेवर नसून सुद्धा
कामचुकारीचा शिक्का बसतो

घाईघाईत घरून निघताना
नेमकी बायकोला आठवण येते
सावकाशीने करायच्या कामांची

विषय: 

डेज्…..

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

पहाट झाली, गजर वाजला
सूर्य अजून नव्हता उगवला
थोडा वेळ कंटाळा केला
सूर्य आजूनही नव्हता आला
परत वेळ गेला थोडा
सूर्याचा का अडला गाडा?
शेवटी त्याला SMS केला
"कारे? जास्त शहाणा झाला?"
लगेच मोबाईल माझा वाजला
त्याचा होता रिप्लाय आला

तो माणूस भणंग होता

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

निराधार माझे स्वत्व बुडवताना
पाण्यातून उठला तो 'माझा'च तरंग होता
.
चित्रातला मी अर्थ शोधताना
मज सापडला जो रंग तवंग होता
.
आरश्यात आपुला भाव पाहताना
परि दिसला मज तो मनुष्य कबंध होता
.
पळभर मनी जगलो लाख मरताना

विषय: 

काही ओव्या

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

काही ई-तिहास संशोधकांना उत्खनन करताना ई-स्क्रॅपमधे सापड्लेल्या काही ओव्या.

बायको..

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

चिवचिवणारी पहाट असावी
चिडचिडणारी बायको नसावी
साखरझोपेतून उठल्या क्षणी
भिंतीवर 'नर्गिस' दिसावी..

'बाळ' म्हणणारी आई असावी
'उठा!' म्हणणारी बायको नसावी
चुळ भरून झाल्या बरोबर
हातात उपीट भरली बशी यावी

विषय: 

आधुनिक व्यथा

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

ती कवा भाईर जात्ये
अन कवा घर्‍हात येत्ये
तिचा काई ठावठिकाना न्हाय
आयटीत नोकरी धरल्यापासून
घर्‍हात तिचे पाय न्हाय.

सट्व्या काम्पुटरच्या माग्ये
ती हात धुवून लागली हाय
नवरा गेला खडड्यात अन
लेकरा-बाळाकढंही लक्ष न्हाय.

विषय: 

व्हॅलेंटाइन च्या निमीत्ताने

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

व्हॅलेंटाइन च्या निमीत्ताने तूला काही सांगाव म्हणतोय
जून्या आठवणीतले जूनेच डाव तूझ्याशी मांडावे म्हणतोय

आइनस्टाइनचे सिद्धांत आणि ऍरीस्टोटल ची गणित मला जमलीच नाहीत
तशी ऐन वसंतात साद घालणारी 'तू' मला कधी कळलीच नाहीस

विषय: 

सया म्हणे

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

व्रुक्षवल्ली आम्हा सोयरे मर्कटे.
ऑसी आळवीती हे रडगाणे

फळी चेंडू राहीला केवळ उपचारासी
ताबडवितो 'अनिल' आता काय करू

'हर' कथा 'भज' परवडेना विस्तार.
करूनीया कर्म उगी रहावे.

सया म्हणे आता मूढांचा संवाद
आपूलाच वाद आपुल्याशी

विषय: 

रुटीन

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

नविन वर्ष, नविन महिना, नविन दिवस
म्हणायच आपलं नविन म्हणून
पण आहे सगळे नेहमीचेच
रुटीन कामाचे रात्र अन् दिवस

रोज सकाळी हापिसात पोचायची नेहमीचीच घाई
हापिसात गेल्यावर नेहमीचीच कामाची यादी
आजचं काम उद्यावर ढकलू म्हटलं तर

विषय: 

बुधवार ... कायच्या काय कविता

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

अशीच एक "काहीच्या काही" म्हणजे अगदी शब्दशः कायच्या काय कविता आहे.
मिल्याने दिलेल्या feedback प्रमाणे तरम्ही कविता मीटरमध्ये पण बसत नाही. पण प्रॉब्लेम असा आहे की मला मीटर म्हणजे काय हेच माहित नाही, त्यामुळे .....

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - काहिच्या काही कविता