सया म्हणे

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago
Time to
read
<1’

व्रुक्षवल्ली आम्हा सोयरे मर्कटे.
ऑसी आळवीती हे रडगाणे

फळी चेंडू राहीला केवळ उपचारासी
ताबडवितो 'अनिल' आता काय करू

'हर' कथा 'भज' परवडेना विस्तार.
करूनीया कर्म उगी रहावे.

सया म्हणे आता मूढांचा संवाद
आपूलाच वाद आपुल्याशी

(बोला सिडनीया व्रुत्ते हारी बकनर )

विषय: