विडंबन

चर

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

आजकाल काय झालंय कुणास ठाऊक, पण काही म्हणता काही कविता सुचंत नाहीत. Proud (कोण ते 'बरंय! छळवाद कमी!!' म्हणालं?) कविता स्फुरावी म्हणून संत्र्याच्या झाडाखाली (सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ) बसून बघीतलं, पण ढीम्म!!! काय करावं?

प्रकार: 

यथेच्छ खातेस ऐकतो...

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

प्रेरणा : वैभव ची अतिशय नितांत सुंदर गझल 'सुखात आहेस ऐकतो'

मूळ गझल :

सुखात आहेस ऐकतो ! हे कसे जमवतेस सांग ना!
तुडुंब डोळ्यामधील पाणी कुठे लपवतेस सांग ना !

अजून गेली नसेल ना ती रुसावयाची सवय तुझी?

विषय: 
प्रकार: 

परत पाठीमागे

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मूळ गझल : माझीच गझल पाठीमागे Happy

सरदाराचे ’हात’ बांधले पाठीमागे
स्वत:च डावे उलटे पडले पाठीमागे

जरा कुठे तो शाहिद विद्येसोबत दिसला
पेव कसे अफवांचे फुटले पाठीमागे

पाठ फिरविली तिने जरी माधुरी प्रमाणे

विषय: 
प्रकार: 

तुझ्या कथेला लागलं नाट

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

चाल : तुझ्या उसाला लागंल कोल्हा

बघ सांभाळ लिखाणास नीट
तुझ्या कथेला लावंल नाट गं
तुझ्या कथेला लावंल नाट ॥

मूळ लिखाण साधं सोपं
वर प्रतिसाद मिळती मोपं
हे कुणाच्या डोळ्यात खुपं

विषय: 
प्रकार: 

अंदाज ढापण्याचा

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मूळ गझल : इलाही जमादारांची सुरेख गझल अंदाज आरश्याचा

अंदाज ढापण्याचा, वाटे खरा असावा
बहुतेक सुंदरीचा, तो चेहरा असावा

जखमा कश्या हजारो झाल्यात थोबड्याला
केलेत वार ज्याने तो वस्तरा असावा

विषय: 
प्रकार: 

काळ्या पिशवीत पिशवीत

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

(श्री विठ्ठल वाघांची क्षमा मागून)

काळ्या पिशवीत पिशवीत बॉटल हालते
बॉटल हालते बॉटल हालते

बाईल थयथया नाचते दोस्त घरी बोलवितो
घरी बोलवितो दोस्त घरी बोलवितो

घरन बाबा हाकलतो छंदी फंदीच्या जोडीला

विषय: 
प्रकार: 

विडंबनाची हुक्की

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

बी च्या ह्या कवितेचं विडंबन केलंय पार्ल्यातल्या काल-परवा चाललेल्या TP मधून,

तो प्रकार नक्की काय होता ते तिलाही आता स्मरत नाही

guacamole म्हणालं तूला नाद होता माझ्या हिरव्या लोणीमय दिसण्याचा

विषय: 
प्रकार: 

भैया हलेना

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

भैया हलेना भैया चालेना
भैया खंत करी काही केल्या परतेना

गेले 'जोगेश्वरी' च्या गोठी
म्हटली म्हशींसवे गाणी
आम्ही दूधात पाणी मिळवून रे

आले सप च्या मनी
अबू बरळला जनी
राजास पाहून गळाले हातपाय रे

हा तर संजय निरूपम

विषय: 
प्रकार: 

आमचीही एक हातोडी

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

(मिल्या दादा आणि देवा - एक हातोडी द्या मज आणूनी हाणून मी ती स्वहस्ताने)

भोंडल्याची गाणी (डोम्बलाची गाणी)

पात्र (वात्र) परिचय
बका- स्टीव बकनर
बना- बेन्सन
माया - माईक प्रॉक्टर
सया - सायमंडस
रेखा - रिकी पाँटींग
कला- मायकल क्लार्क

विषय: 
प्रकार: 

जवा खडूस पाँटींग हा...

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

मूळ गाणे

आवड मला ज्याची मी त्यालाच आणलं
तुझ्या गं बोलण्याला आता मी मानलं
शेजारची ही काळी मैना लागली डोलायला
तवा लागली डोलायला
जवा नविन पोपट हा, लागला मिठू मिठू बोलायला

काय सांगु तुला ह्या दोघांची गोष्ट

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - विडंबन