नियम

परदेशात वास्तव्यास जाताना स्वतःजवळील सोन्याची नोंद

Submitted by स्वाती२ on 22 July, 2016 - 07:45

बीएमसीचे श्वानपालनचे नियम व माहिती.

Submitted by अश्विनीमामी on 6 August, 2014 - 10:15

म्युनिसिपल कॉर्पो रेशन ओफ ग्रेटर मुंबई

सार्वजनिक आरोग्य खाते, श्वान पाळण्याकरता अनुज्ञापत्र
( मुंबई महानगर पालिका अधिनियम १८८८ ( अद्यावत सुधारीत) च्या कलम १९१ अ अंतर्गत.

टर्म्स अँड कंडिशन्स

This license is granted pursuant to the provisions of teh section 191A and 191 b of MMC ACT 1888 and is valid and subsisting subject to the faithful compliance and observance of the conditions stipulated here under.

१) श्वान मालकाने आपल्या श्वानास प्रत्येक सहा महिन्यांनी रोग प्रतिबंधक उपाय म्हणून रेबीज विष प्रतिबंधक लस टोचून घेतली पाहिजे. ह्यासाठी प्राणि रोग तज्ञाचा सल्ला घ्यावा.

विषय: 

नियम, संस्कार ?

Submitted by विनायक.रानडे on 3 December, 2011 - 00:51

हा लेख मी एक मानव? ह्या लेखाचा पुढचा भाग आहे. चांगले किंवा वाईट नियम, संस्कार कोणी ठरवले, का ठरवले? ह्याचा शोध मी माझ्या अनुभवांच्या विश्लेषणातून केला. अनादिकालापासून ह्या सृष्टीत नियमित प्रसंग घडले व घडत आहेत. ह्या नियमित प्रसंगांची यादी म्हणजेच नियम हे मला माझ्या क्षमते प्रमाणे समजले आहे. निसर्गाने दिलेल्या जीवदानाचा चांगला सतकारणी उपयोग व्हावा म्हणून मानवाने बरेच नियम स्वेच्छेने स्वीकारलेले आहेत. हे शरीर सुदृढ, निरोगी राहावे म्हणून ह्या नियमांचे संकलन करून सुनियोजित केलेला कार्यक्रम म्हणजे संस्कार असा माझा मीच ठरवलेला अर्थ आहे.

गुलमोहर: 

चित्रपट विषयक नियम (व पोटनियम) - भाग दुसरा

Submitted by फारएण्ड on 31 October, 2011 - 09:59

काही चित्रपटविषयक नियम - भाग १ लिहायच्या वेळेस आम्हाला खरे म्हणजे आणखी नियम जाणवतील/सुचतील असे वाटले नव्हते (जरी आम्ही आणखी लिहू असे आश्वासन लेखाच्या शेवटी दिले असले तरी). नाहीतर मॉन्स्टर मूव्हीज च्या पहिल्या भागाच्या शेवटी ती मोठी मगर, डायनोसोर, अजगर वगैरे मारल्यावर जगातले सर्व मॉन्स्टर्स संपले असे गृहीत धरून सगळे लोक काहीतरी स्मार्ट डॉयलॉग्ज मारून तेथून निघून गेल्यावर मग तेथे पुन्हा एखादे अंडे फुटताना किंवा काहीतरी वळवळताना दिसते, तसे आम्ही पहिल्या नियमांच्या शेवटी काहीतरी सिम्बॉलिक ठेवले असते. निदान एखादी हलती स्माईली. पण असो.

विषय: 

टेक्नीकल अ‍ॅनॅलिसिस ओळख - २

Submitted by केदार on 2 September, 2010 - 17:10

आज आपण काही महत्वाचा व्याख्या पाहू.

१. डबल टॉप
२. रेसिस्टन्स
३. डबल बॉटम
४. सपोर्ट
५. ट्रेन्ड लाईन

तक्ता १. मारुती सुझुकी

Double Top.gif

शब्दखुणा: 

टेक्नीकल अ‍ॅनॅलिसिस ओळख - १

Submitted by केदार on 1 September, 2010 - 16:26

आपण सर्वच जन नेहमी ऐकत असतो की फलाण्या माणसाला शेअर्स मध्ये एवढा फायदा झाला, तेवढा फायदा झाला. प्रत्येक गुंतवणूकदाराला वा ट्रेड करणार्‍याला असे वाटते की आपल्यालाही हा फायदा झालाच पाहिजे.

पण बाजारात शेअर्सचे, फ्युचर्स / ऑप्शन्सचे ट्रेडिंग करताना बरेचदा नुकसान होते व ह्या सर्वातील आधी असणारा उत्साह मग कमी होतो.

Subscribe to RSS - नियम