परदेश वास्तव्य

मजेशीर अनुभव

Submitted by kokatay on 10 November, 2016 - 16:10

आज माझ्या चिट्ठी मध्ये लिहिले आहे ते “ मजेशीर अनुभव “ चिठ्ठी पाहून बऱ्याच गोष्टी आठवतात. ६०-७० दशकाच्या दरम्यान जे लोकं भारतातून अमेरिकेत आले त्यांना पुष्कळ कडू-गोड परिस्थितीतून जावं लागलं. कारण, त्या वेळेस आजच्या सारख इंटरनेट नव्हतं. त्यामुळे अमेरिकेतल्या रोज च्या जीवनाबद्दल काहीच कल्पना नसायची .

शब्दखुणा: 

परदेशात वास्तव्यास जाताना स्वतःजवळील सोन्याची नोंद

Submitted by स्वाती२ on 22 July, 2016 - 07:45
Subscribe to RSS - परदेश वास्तव्य