अर्थकारण

पेपर

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

लहानपणी आम्हा भावंडांमधे ' आपली ' लोकसत्ता वाचण्यावरून एव्हढी खडाजंगी होत असे कि बाबांनी दोन आव्रुत्त्या घ्यायला सुरू केले होते. अस्मादिक सूर्यवंशी असल्यामूळे आमची पहाट (???) नव्या पेपरच्या वासाने दरवळलेली असे.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

महान...

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

http://www.loksatta.com/daily/20061015/lr05.htm

महान ह्याशिवाय मलातरी दुसरा अचूक शब्द ह्या चपखल टिप्पणीबद्दल सूचत नाही. लोकसत्तामधे वाचण्याजोग्या ज्या काहि थोड्याफ़ार ( कि फ़ार थोड्या ?) गोष्टी उरल्या आहेत त्यातली हि एक.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Ban on pulses export

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

परदेशी पैसा, भारतीय मार्केट व गरीब गुंतवणुकदार.

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

शिर्षक बघुन लगेच मला communitst समजु नका.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

मे डे, मे डे, मे डे की Opportunity, Opportunity

Posted
15 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

मार्केट ८२६ पॉईंटसने पडले. Lost 40000 rs worth of profit myself.

प्रकार: 

सरकार, व्याज आणी शेअर मार्केट

Posted
15 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

शेअर मार्केट मधे महागाई ( Infletion ) खूप मोठा रोल प्ले करत असते. व्याज दर आणी P/E ( multipale for earnings ) हे एकमेका सोबत कसे बांधले गेले आहेत ते बघूया.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Balance Sheet आर्थीक ताळेबंद

Posted
15 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

Balance Sheet is a snapshot of a business at A POINT of Time. At a particular date, usually financial year-end date, all the assets and liabilities are counted and presented as a statement. This gives the overall picture of a company. Why read balance sheet? What Do I care about that company? If you are an investor in that company then yes you HAVE to care otherwise NO.

Balance sheet is divided in 2 parts.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

भारत : अर्थव्यवस्था आणि रोजगार

Posted
17 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

Copied from UpashiBoka's Article ....

Article in Today's Wall Street Journal.
(All copyrights acknowledged)

In India, a Job Paradox

Despite Economic Surge,
Many Workers
Still Lack Steady Pay
By JOANNA SLATER
Staff Reporter of THE WALL STREET JOURNAL
May 5, 2004; Page A12

BHIWANDI, India -- As India faces criticism for luring white-collar jobs away from the U.S., what is sometimes lost is the larger challenge for India: Generating enough work for its own citizens.

प्रकार: 

ओनामा

Posted
17 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

इथे काय लिहावे हा खरच एक प्रश्न आहे. यक्षप्रश्न म्हणण्याएवढे मोठे असे काहीच नाहिये. options बरेच आहेत.

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - अर्थकारण