मृगजळ

वसंत पालवीत आहे

Submitted by तो मी नव्हेच on 27 July, 2020 - 08:23

ग्रीश्म जाळे जरी अन शिशिर गोठवीत आहे;
तुझी याद येता वसंत पालवीत आहे

तुझे स्वप्न उराशी मी कवटाळूनी बसतो;
तुला मिठीत घेण्या ते खुणवीत आहे

किती श्वास झाले मी न मोजदाद केली;
तुझा गंध हरेक श्वास फुलवीत आहे

न माळतो कुणीही रक्त-जास्वंद मोगऱ्याशी;
परि हात माझा तुझ्यात गुम्फवीत आहे

हाच खेळ चाले केवळ माझिया मनाचा;
तुझे अस्तित्व सदैव भासवीत आहे

तू नाहीस मृगजळ जरी जाणतो मी;
हीं तुझी ओढ़ अनंत चालवीत आहे

तुझी वाट बघता मी दररोज येथे;
काल्पनीक चातकाला जगवीत आहे

संध्याकाळ

Submitted by pranavlad on 6 May, 2020 - 03:06

तव स्मृतींनी संध्याकाळी
पांघरले वस्त्र तमाचे
गुदमरला श्वास फुलांचा
विरघळले दुःख कुणाचे?

थबकली हवाही इथली
अवघडून वाहत आहे
पारावर कुणी शहाणा
विराणी ऐकत आहे

मज पुन्हा आठवू लागे
तव सदा निरंतर माया
रणरणत्या उन्हात जैसी
वृक्षाची शीतल छाया

मृगजळ . . .. . .

Submitted by सोहनी सोहनी on 19 November, 2019 - 02:37

मृगजळ . . .. . .

कितीतरी दिवसांनी मी हवेच जड होणं जाणवतोय पुन्हा, हि पाठमोरी आकृती कोणाची? २ सेकंड, निव्वळ २ सेकंड,
अवाजवी वाढलेला श्वास, डोळ्यांची चलबिचल, हातांना मंद कंपन,
हा कसला आभास आहे,
तुझ्या अस्तित्वाचा कि, कि निव्वळ माझ्या मनाचा भास ..

ती तूच होतीस ना, तुला कोणत्याही बाजूने मी ओळखले नाही असं कधी होणं शक्यच नाही,
हि मूर्ती जी माझ्या मनात घर करून आहे, ती मी ओळखणार नाही तर आश्चर्यच . . .

विषय: 
शब्दखुणा: 

सत्यासत्य

Submitted by पुरंदरे शशांक on 6 September, 2017 - 00:44

सत्यासत्य

लटिका संसार । गुंतवितो फार । सावलीचा भार । तैसे होय ।।

मृगजळी पूर । भय ते जीवास । साच अविनाश । दिसेचिना ।।

कृपाळुवा तुम्ही । सर्व संत जन । दाखवी निधान । सत्य थोर ।।

दूर होता जाण । दुःस्वप्न भीषण । शांति समाधान । लाभे जीवा ।।

घेता अनुभूती । सत्याचीच सदा । गोंधळूक कदा । होईचिना ।।

निवांत निश्चल । होवोनिया मन । श्रीहरी चरण । चिंतीतसे ।।

ॐ तत् सत् ।।

निधान = ठेवा, खजिना

मृगजळ

Submitted by प्रेमांश on 29 October, 2013 - 01:11

ठगले नयनांनी तुझीया
हे मृगजळ मजला खरे दीसे
तू दीधली वीराहाची साथ मज अन तुटक होतसे मन श्वासे....
तू दीधाला मज अर्थ नवा अन
अनर्थ करुनी गेलीस तु
हदय सोडुनी गेलीस तु
अन जखम देउनी वीलागालीस तु
आठवतो मज तो स्पर्ष तुझा
अन तव मीठीचा हर्ष मला
रीत्या आठवणी मन ही रीते
अन तव वीराहाच्या झळ। मना
सुगंध तुझीया केसांचा बघ
श्वासान्मध्ये गुम्फीत्से
आठव येती तव साथीच्या अन
भकास मन हे होत पीसे
तुझवाचुन मी असे एकटा
आयुष्याच्या या वाळनी
न परत फीरे न क्रमन करे
मन वीव्हळत्से तुझ वाचोनी

शब्दखुणा: 

असंभव

Submitted by क्रांति on 20 September, 2011 - 08:26

पुन्हा एक भुलवणारा मिसरा!

मनासारखे घडतच नाही, म्हणून इतके अकांडतांडव?
कशास त्याची वाट पहावी? जे घडणे आहेच असंभव?

बुद्धी सांगे स्थितप्रज्ञ हो, मन गुणगुणते, हवे तसे कर
मन-बुद्धीच्या द्वंद्वामध्ये एकदा तरी मनास जिंकव!

रंग, कुंचला, कोरा कागद बघून हाती गगन बोलले,
किती तोकडे चित्र काढशिल? घे, या सार्‍या दिशाच रंगव!

भूतकाळ सरकत्या सावल्या, भविष्य वाळूवरचे मृगजळ
वर्तमान अनमोल देणगी, तुझी संपदा त्यातच गुंतव

जेव्हा जेव्हा तिला दिली मी मात, बोलली चिडून नियती,
वजीर कुठला, प्यादे कुठले? आधी या वादाला संपव!

अहंकार उन्मत्त गर्जला, मी हे केले, मी ते केले

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

मृगजळच

Submitted by सुधिर मते on 24 August, 2011 - 07:17

बंद ही दारे अशी
मोकळी मी करीत आहे
या ऊजाड माळराणावर
वाट तुझी बघत आहे

कढत् आहे, सलत आहे
ऊरात हे रुतत आहे
सागराला पुर आला
आसवेही वाहात आहे

जागलो मी, पेटलो मी
विझलो कधी नव्हतोच मी
ऊत्कटता दबुन होती
ह्रुदयास ग, या आस होती

फोडेन मी तोडेन मी
बन्धने ही कारागृहाची
फडफड ही काळजाची
सहवास का! दुर्मीळ आहे

अंत आहे, ही खंत आहे
महंत मी मुळीच नाही
बेवफा तुला कसे म्हणु
तो.. दुसरा पण संत नाही

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - मृगजळ