सत्यासत्य

Submitted by पुरंदरे शशांक on 6 September, 2017 - 00:44

सत्यासत्य

लटिका संसार । गुंतवितो फार । सावलीचा भार । तैसे होय ।।

मृगजळी पूर । भय ते जीवास । साच अविनाश । दिसेचिना ।।

कृपाळुवा तुम्ही । सर्व संत जन । दाखवी निधान । सत्य थोर ।।

दूर होता जाण । दुःस्वप्न भीषण । शांति समाधान । लाभे जीवा ।।

घेता अनुभूती । सत्याचीच सदा । गोंधळूक कदा । होईचिना ।।

निवांत निश्चल । होवोनिया मन । श्रीहरी चरण । चिंतीतसे ।।

ॐ तत् सत् ।।

निधान = ठेवा, खजिना

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर ! पण

दूर होता जाण । दुःस्वप्न भीषण । शांति समाधान । लाभे जीवा ।।
शांती समाधान ऐवजी " ना शांती समाधान " म्हणावयाचे आहे काय ?

सुंदर!
दूर होता जाण । दुःस्वप्न भीषण । शांति समाधान । लाभे जीवा ।।
शांती समाधान ऐवजी " ना शांती समाधान " म्हणावयाचे आहे काय ?
>>>
सर, भीषण दु:स्वप्न दुर झाल्यावर शांती समाधान जीवाला लाभेल आणि तू ते अनुभवशील, असं अभिप्रेत असाव. Happy
आपण लिहीलं त्याप्रमाणे ही अर्थपुर्ण रचना बनतेच. Happy

राहुल, बरोबर आहे तुमचे...

सर्वांचे मनःपूर्वक आभार...

अ यात्री, विशेष धन्यवाद Happy ___/\___