बटाटा

मेथी बटाटा

Submitted by प्राची on 7 March, 2014 - 01:02
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बेक्ड ब्रेड रोल्स

Submitted by शिवाली on 22 January, 2014 - 14:40
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

'खडे आलू' अर्थात बाळ्-बटाटे

Submitted by परदेसाई on 27 September, 2013 - 14:58
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

घेवडा, बटाटा, मेथीची भाजी

Submitted by चिन्नु on 16 January, 2013 - 09:20
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - 'स्विटी-पाय' - गोड - लाजो

Submitted by लाजो on 29 September, 2012 - 10:21
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

राईस सलाद

Submitted by दिनेश. on 29 September, 2012 - 06:17
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - 'स्पड थाय' - तिखट - लाजो

Submitted by लाजो on 26 September, 2012 - 10:23
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

बटाट्याचे लोणचे - फोटोसहित

Submitted by मी_चिऊ on 9 August, 2012 - 06:40
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - बटाटा