बटाटा

घेवडा, बटाटा, मेथीची भाजी

Submitted by चिन्नु on 16 January, 2013 - 09:20
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

क्रिस्पी पोटॅटोज

Submitted by दिनेश. on 1 October, 2012 - 03:42
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - 'स्विटी-पाय' - गोड - लाजो

Submitted by लाजो on 29 September, 2012 - 10:21
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - 'स्पड थाय' - तिखट - लाजो

Submitted by लाजो on 26 September, 2012 - 10:23
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - बटाटा