थाई

थाई तॉम यम सूप / Tom Yum Soup (शाकाहारी)

Submitted by अंजली on 6 December, 2016 - 22:15
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ग्रीन पपाया सॅलड / Green Papaya Salad

Submitted by अंजली on 6 December, 2016 - 15:28
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

थाई येल्लो करी ( चिकन किंवा भाज्या)

Submitted by अदिति on 3 September, 2013 - 17:18
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मिसळम् पाकम् गट्टम् गट्टम्! - 'स्पड थाय' - तिखट - लाजो

Submitted by लाजो on 26 September, 2012 - 10:23
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

ऑरेंज जिंजर चिकन

Submitted by अंजली on 11 February, 2010 - 15:25
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - थाई