तांदूळ

डाळ - तांदूळ खिचडी

Submitted by योकु on 20 August, 2015 - 10:53
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

सुरनोळे

Submitted by शैलजा on 6 May, 2014 - 10:20
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बेक्ड नारळीभात - फ्युजन कुकिंग

Submitted by लाजो on 20 August, 2013 - 04:40
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

राईस सलाद

Submitted by दिनेश. on 29 September, 2012 - 06:17
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

डाळ तांदूळ खिचडी

Submitted by तृप्ती आवटी on 9 March, 2012 - 20:54
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - तांदूळ