प्रेम कविता

नवे अर्थ

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 22 August, 2019 - 10:58

नवे अर्थ
***********
जेव्हा तुझ्या हिरव्या
ओल्या डोळ्यातून
उडतात निळी पाखरे
नाही कसे म्हणू मी
माझ्या जीर्ण मनाला
फुटतात नवे धुमारे

विझलेल्या आगीला
स्पर्शताच वारे
उडाव्यात ठिणग्या
पेटून निखारे
तसे जागते चैतन्य
अन
किर्र काळ्या अंधारात
उमटती क्षणात
प्रकाश गोंदले
नक्षत्र चेहरे

जाणवते मला मी
जिवंत आहे अजून
मग जगण्याची उर्मी
उरामध्ये घेऊन
मनातील गाणे येते
पुन्हा तरारून

शब्दखुणा: 

तू फक्त भेट तिला एकदा किनारा बनून

Submitted by प्रतिक सोमवंशी on 13 June, 2019 - 05:22

तू फक्त भेट तिला किनारा बनून
फिरू दे ना थोड तिला
तुझ्या प्रेमाच्या किनाऱ्यावर,
भिजू दे ना तिला थोड,
त्या तुझ्या बऱ्या वाईट लाटांतुन उडणाऱ्या तुषारांमध्ये,
कळू देत तिला काय देण लागते ती या समुद्राच
भेट तिला एकदा किनारा बनून...
रेखाटू देत तिला ही
तिच्या मनात लपून ठेवलेल्या जखमा
तुझ्या मनाच्या रेतीवर,
पण हो लाटांनी त्या पुसायचा प्रयत्न मात्र नको करुस
मग बघ बांधेल तीही,
तिच्या स्वप्नांचा महल.
तू मात्र शंख शिंपल्यांची आरास करून तिला थोडीफार मदत मात्र कर.

बोलता बोलता तुला सांगायचच राहून गेल

Submitted by प्रतिक सोमवंशी on 25 May, 2019 - 12:10

बोलता बोलता तुला सांगायचच राहून गेल
मी बघत होतो तुला अन गाव सार पाहून गेल

लाटा होत्या खोट्या, त्या शब्दांच्याच का असेना
गाव त्या बघत होत, पण स्वप्न माझ वाहून गेल

गोल गोल फिरत असत, बघ नेहमी नियतीच चक्र
काल होतो घामात, आज डोक्यावरच ऊन गेल

काय सांगू कुणाला, मी डोळ्यात लपवले गुपितं
शब्द नव्हते त्यात, तरी कुणीतरी वाचून गेल

‛प्रति’ तुझ्या गजलेत, नाही दिसला म्हणतात राम
मी भावना लिहत होतो, ते त्यांना टोचून गेल
©प्रतिक सोमवंशी

सांग काय आठवु मी ....

Submitted by भुईकमळ on 28 February, 2015 - 07:34

तांबुसल्या पालवीचा ऋतू हाकेवर होता
तुझ्या पळसमिठीत प्राण केशरला होता
केली नजरबंदी तू ,दिशा चुकले पाखरू
सांग काय आठवु मी , काय विसरून जाऊ ?

सोनधारा ओतल्यास बहाव्याच्या अंगावर
तूच शिंपडला वर्ख फुलपंखी स्वप्नांवर
अंती वन्ही होत राना अग्निदंश केलास तू ...
सांग काय आठवु मी , काय विसरून जाऊ ?

दरी डोंगरी फिरलो ,स्वप्ने वेचित हिंडलो
खटमधु करवंदी क्षणांनी त्या गाभुळलो
शेव गुंतला जाळीत हळु सोडविलास तू ...
सांग काय आठवु मी , काय विसरून जाऊ ?

उंच पठारावरती देह शांत टेकलेले
गुढ पाषाणांभोवती सांजस्पर्श फिरलेले

प्रेमपत्र लिहायचे होते

Submitted by मुक्तेश्वर कुळकर्णी on 15 September, 2012 - 03:10

प्रेमपत्र लिहायचे होते............ .......... ............

prempatra1.jpg

शब्दखुणा: 

तुला पाहता

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 13 July, 2012 - 02:59

तुला पाहता
तुला पाहता वाजू लागतो
आसमंती अलगुज
तुला पाहता होऊ लागते
फुलाफुलात कुजबुज
तुझे पडावे स्वप्न म्हणून
जाती पाखरे निजून
तुला पहावे नव्या प्रभाती
म्हणून फुले येती फुलून
तुला पाहण्या चन्द्र उगवतो
कलेकलेने मुग्ध होतो
अप्राप्तिने तुझ्या दु:खे
झुरुन झुरुन विरक्त होतो

विक्रांत

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

एक एकटा एकटाच!!!

Submitted by एक नसलेल अस्तित्व on 19 January, 2012 - 02:59

तिच्या त्या पाठमोऱ्या आकृतीकडे बघत मन माझे आजही रडते आहे,
तिच्या आठवणींच्या स्पर्शात आजही वेडे फुलते आहे!
मन माझ तेव्हाही एकाकीच होत आणि आजही एकाकीच आहे,
फरक फक्त एवढा कि आज त्याला माझ्या हृदयाची साथ आहे!
जीवनात माझ्या आता एकही फुल फुलणार नाही,
वेड्या ह्या मनाला कोणीही प्रेम देणार नाही!
एकट्या ह्या वाटेवरून आजपर्यंत मी चालत आलो,
प्रेमाचा प्रत्येक रस्ता आपोआपच विसरत गेलो!
कधीतरी ती आयुष्यात पुन्हा एकदा दिसेल,
डोळ्यामधून पाणी माझ्या गालावर बरसेल!
तिच्याच आठवणीत मी जगलो तिच्याच आठवणीत मरेल,

गुलमोहर: 

"सावज"

Submitted by चातक on 29 September, 2011 - 08:43

***
नाजुक तु साजुक तु,
सुंदर तु मादक तु ....,
प्रिये..,अल्लड आणि नादान तु,
या शरीराचा 'प्राण' तु ...पण..,

आज केलासच या मनाचा 'घात' तु ॥१॥

नखरेल तुझ्या मागण्या त्या
पुरवल्या मी जिवतोड....
मागणीत तुझ्या नव्हतोच कधी
सखे, आज कळली मला तुझी ती 'खोड'... ॥२॥

शोकऋतु आज मजवर
घेतेलास 'हासत' काढता पाय
प्रेम म्हणते माझे मला
जाउदे..रे..'ती' 'नादान' बाय... ॥३॥

ठरलो तुझा 'सावज' जरी,
मनी माझ्या समाधान,
पहिल्या नजरेतच हारलो होतो,
तुला या देहाचे 'प्राण'... ॥४॥

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

अजूनही त्याच्या आठवणी

Submitted by विजय२००६ on 7 August, 2011 - 00:33

गेला श्रावण मला खूप सुखावून गेला
कारण माझ्याही नकळत
‘ तो ‘ माझ्या आयुष्यात आला.

तो आला माझ्या आयुष्यात
तेव्हा कळलं
यालाच प्रेम म्हणतात.

मग मी वहातच गेले
प्रवाहासारखी खळाळून गात गेले

मी विचारलं त्याला, ” आपण कोण आहोत ?”
तो म्हणाला, ” आत्मा एक असलेली
वेगवेगळ्या ठिकाणी धडधडणारी दोन हृदयं.”

मग आम्ही दोन हृदयांना एक करण्यासाठी धडपडलो
वेळ पडली तेव्हा प्रवाहाच्या विरुद्धही पोहत गेलो.

मग लाभला आयुष्याला एक नवा सूर
कधी आनंदाचा पूर
कधी विरहाची हुरहूर

चिवचिवणारे पक्षी, आभाळातली नक्षी
वाटलं निसर्ग आपल्या प्रेमाला साक्षी……..
……………..
………………

गुलमोहर: 

तू येतोस जेव्हा..

Submitted by अखिला on 10 July, 2011 - 08:39

रुणझुणत्या पैंजणांच्या नादातून तू भेटतोस जेव्हा,

कोवळया नवलाईच्या हिरवळीत

येतोस तेव्हा..

तेव्हा..

मनातले सूर गवसल्यासारखं वाटतं..

तारा ह्रदयातल्या,

झंकारुन..

शब्द गुंफू लागतात..

आठवणी तूझ्या

माझ्याभोवती कोश विणू लागतात,

त्या कोशात मी इतकी गुरफटून जाते,

की..

ना मी इतरांची उरते ,

ना स्वतची..

माझं पूर्ण जगच विरघळून जातं..

त्या नवीन जगाच्या सीमेवर

मी तूझीच वाट पाहत राहते...

तुझ्यासोबत त्या जगात हरवून जायचं असतं,

सोनेरी स्वप्नांची गुंफण घालायची असते...

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - प्रेम कविता