धुकं

हवाई बेटांवरच्या सुरस गोष्टी -६ : नूनू - हानामधल्या धुक्याची कथा

Submitted by maitreyee on 17 July, 2016 - 22:59

चंद्रावलेला सुर्य

Submitted by चाऊ on 13 December, 2012 - 09:07

परवा मुंबई - पुणे प्रवासात मस्त धुकं भेटलं. दुपारी नऊ -साडेनऊला सुर्य चंद्रासारखा दिसत होता, मधूनच दिसेनासाही होत होता!
Highway02.jpgHighway01.jpgHighway03.jpg

मोबाइलने, बसच्या काचेतून काढलेले फोटो आहेत, समजून घ्या!

शब्दखुणा: 

प्रतिक्षा

Submitted by आनंद गोवंडे on 25 November, 2010 - 03:34

मी लिहावं... असं आता उरलय काय?
तिनं वाचावं... असं वेगळं घडलय काय?
तिचा अबोला... माझी शिष्टाई...
रोजचाच मामला झालाय सारा....

दवबिंदूंचा ओलावा सोडून,
त्यांच्या लखलखाटात रमलेला मी...
ओलावा कधी विरून गेला, कळलेच नाही
कदाचित तिनेच जपून ठेवला असेल कुठेतरी
हृदयाच्या खोल कप्प्यांत
खोटं चमकणं तीला जमलं नाही,
यात तिची काय चूक म्हणा
मीच समजून घ्यायला हवं होतं...

हे जगच काजव्यांचं...
काजव्यांच्या मागे धावता धावता
चंद्र कधी नजरे आड झाला, कळलेच नाही
कदाचित असेल इथेच कुठेतरी,
तिच्या डोळ्यांत खोल खोल
मला शोधणं जमलं नाही,
यात तिची काय चूक म्हणा
मीच नीट शोधायला हवं होतं...

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - धुकं