अंड्यांचे प्रकार

जाफ्फा मिनी केक्स (फोटोसहित)

Submitted by लाजो on 27 February, 2012 - 22:00
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
शब्दखुणा: 

चॉक चॉक चॉकिनीज.... (फोटोसहित)

Submitted by लाजो on 14 February, 2012 - 07:11
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

कांदा-बटाटा भुर्जी

Submitted by योकु on 13 January, 2012 - 12:51
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

च्यावान मुशी

Submitted by सावली on 5 December, 2011 - 19:37
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

एग रोल - अंड्याचे रोल

Submitted by आरती on 14 November, 2011 - 10:24
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फंडु अंडु - ५ - डेझर्ट - 'स्नो एग्ज' (फ्रान्स)

Submitted by लाजो on 14 October, 2011 - 04:46
लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

अंडेदिन - कॅसरोल

Submitted by लोला on 13 October, 2011 - 21:36
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फंडु अंडु - ४ - 'ग्येरन झिम - Gyeran Jjim' (कोरिआ)

Submitted by लाजो on 13 October, 2011 - 09:10
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - अंड्यांचे प्रकार