अंड्यांचे प्रकार

२ इन १ पाककृती : व्हेज स्पगेटी केक आणि व्हेजी फ्रिटाटा चे दोन प्रकार

Submitted by लाजो on 30 November, 2012 - 07:59
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

अंडंबिर्यानी

Submitted by मृण्मयी on 28 November, 2012 - 17:05
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

फंडु अंडु - ६ - 'यॉर्कशर पुडिंग - Yorkshire Pudding' (यु के)

Submitted by लाजो on 11 October, 2012 - 21:32
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे

माबो ज्युनिअर शेफ्स १ - 'जस्ट स्टर अँड बेक चॉकलेट केक' (फोटोसहित)

Submitted by लाजो on 2 July, 2012 - 22:40
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे

'हेल्दी ओट मफिन्स' - ब्रेकफास्ट ऑन द गो (फोटोसह)

Submitted by लाजो on 18 June, 2012 - 20:34
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे

अंड्याचा (तिखट) केक

Submitted by मी नताशा on 12 June, 2012 - 07:09
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

'हनी' व्होडका केक

Submitted by लोला on 4 June, 2012 - 21:59
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास

कॉफी-वॉलनट मफिन्स विथ कॉफी आयसिंग (फोटोसहित)

Submitted by लाजो on 31 May, 2012 - 19:00
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे

जाफ्फा मिनी केक्स (फोटोसहित)

Submitted by लाजो on 27 February, 2012 - 22:00
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे

चॉक चॉक चॉकिनीज.... (फोटोसहित)

Submitted by लाजो on 14 February, 2012 - 07:11
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - अंड्यांचे प्रकार