अंड्यांचे प्रकार

तामागोयाकी अर्थात एग रोल ( फोटोसह)

Submitted by सावली on 24 November, 2014 - 07:19
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

शाकशुका - इस्राएली तोंपासु

Submitted by भानुप्रिया on 25 September, 2014 - 01:37
लागणारा वेळ: 
१ तास
शब्दखुणा: 

केक रस्क

Submitted by मृणाल साळवी on 22 February, 2014 - 16:42
लागणारा वेळ: 
२ तास

अंडा करी

Submitted by नंदिनी on 27 May, 2013 - 00:02
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - अंड्यांचे प्रकार