अंड्यांचे प्रकार

फंडु अंडु - ३ - 'मोक्का साबायॉन/झाबायोन - Mocha zabaglione ' (इटली)

Submitted by लाजो on 12 October, 2011 - 09:26
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
प्रादेशिक: 

फंडु अंडु - २ - 'मार्बल्ड टी एग्ज' (चायना)

Submitted by लाजो on 11 October, 2011 - 08:57
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फंडु-अंडु - १ - 'मिनी पावलोवा' (ऑस्ट्रेलिया)

Submitted by लाजो on 10 October, 2011 - 08:54
लागणारा वेळ: 
२ तास

चिंचेच्या रसातले मिरचीचे लोणचे

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 21 September, 2011 - 03:33
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

चॉकलेट-चिप कुकीज (फोटो सहित)

Submitted by लाजो on 30 June, 2011 - 08:54
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे

चॉकलेट नेस्ट अँड इस्टर एग्ज केक रेसिपी

Submitted by लाजो on 25 May, 2011 - 00:06
लागणारा वेळ: 
२ तास
शब्दखुणा: 

बन-फुल्ल... (फोटो सहित)

Submitted by लाजो on 28 February, 2011 - 22:45
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे

यजेनोवा (Jarzynowa) सॅलड

Submitted by तृप्ती आवटी on 26 December, 2010 - 14:24
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

अंडी १) अंडा मसाला

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 30 July, 2010 - 06:57
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - अंड्यांचे प्रकार