अंड्यांचे प्रकार

केक रस्क

Submitted by मृणाल साळवी on 22 February, 2014 - 16:42
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२ तास

अंडी आणि वेफर्स Wafers with Eggs / wafer per ida

Submitted by स्वप्ना_राज on 26 October, 2013 - 03:23
Wafers with Eggs
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

अंडा करी

Submitted by नंदिनी on 27 May, 2013 - 00:02
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

शिंपला केक - मॅडेलिन्स/ (Madeleines)

Submitted by लाजो on 5 March, 2013 - 22:29
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे

एग्ज बेनेडिक्ट ऑन क्रॅब केक विथ हॉलंडाइज सॉस (फोटोसहित)

Submitted by तराना.. on 25 February, 2013 - 19:05
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

एग्ज बेनेडिक्ट ऑन क्रॅब केक विथ हॉलंडाइज सॉस (फोटोसहित)

Submitted by तराना.. on 25 February, 2013 - 19:05
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - अंड्यांचे प्रकार