तामागोयाकी

तामागोयाकी अर्थात एग रोल ( फोटोसह)

Submitted by सावली on 24 November, 2014 - 07:19
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
Subscribe to RSS - तामागोयाकी