मारवाडी

मलई मिरची

Submitted by सीमा on 21 December, 2018 - 02:21
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

गट्टे पुलाव / गट्टे का चावल

Submitted by सोन्याबापू on 8 July, 2017 - 08:55
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

गवार-मंगोडी दहीवाली

Submitted by सारीका on 19 August, 2016 - 05:11
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

गट्टे की सब्जी

Submitted by स्नू on 7 August, 2015 - 05:30
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

लुंजी

Submitted by टीना on 19 March, 2015 - 11:27
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

राजस्थानी दाल बाटी

Submitted by मानुषी on 4 November, 2014 - 07:57
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

भरवा करेला ( मसल्याची कारली)

Submitted by सायु on 9 October, 2014 - 08:29
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

गट्टे का साग (अगदी सोप्पा)

Submitted by सायु on 26 July, 2014 - 04:35
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मुली की पुडी (मुळ्याचे पराठे, फोटो सहित)

Submitted by सायु on 23 June, 2014 - 14:16
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

आलु का शाग (फोटो सहीत)

Submitted by सायु on 18 June, 2014 - 08:34
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - मारवाडी