करी

पनीर ग्रेव्ही रेसिपी

Submitted by mrunali.samad on 25 October, 2023 - 04:41
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

काश्मिरी दम आलू

Submitted by जाई. on 3 September, 2023 - 23:42
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

स्मोकी मलाई चिकन

Submitted by maitreyee on 17 August, 2023 - 12:46
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

आप्पेपात्रातले कोफ्ते : आफ्ता करी

Submitted by अस्मिता. on 15 January, 2023 - 10:51
कोफ्ता करी
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

व्हेज ग्रीन थाई करी

Submitted by अस्मिता. on 22 October, 2022 - 10:15
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

खान्देश खाद्ययात्रा पुष्प २ : फौजदारी डाळ

Submitted by जेम्स वांड on 16 July, 2022 - 05:36
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

अमेरिकेत सोपी मेथी मटर मलई

Submitted by धनि on 22 December, 2021 - 12:20
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

लाल पालेभाजीचा चणा डाळ घालून केलेला रव..( पातळ भाजी)

Submitted by MSL on 9 June, 2021 - 10:41
lal math bhaji
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
प्रादेशिक: 

कैरीचे सार.../..कैरीची कढी

Submitted by MSL on 27 May, 2021 - 05:29
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - करी