गवार

गोवारीची (गवारीची) भाजी (एक निराळा प्रकार)

Submitted by योकु on 8 September, 2020 - 13:53
gowarichi bhaji
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

गवार-मंगोडी दहीवाली

Submitted by सारीका on 19 August, 2016 - 05:11
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

गवारीच्या पुर्‍या

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 11 April, 2014 - 20:21
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

गवारीची भाजी- बेसनाचे कोफ्ते घालून - फोटोसह

Submitted by maitreyee on 1 June, 2012 - 16:19
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

गवारीची चवदार चटणी

Submitted by Geetanjalee on 23 April, 2012 - 07:10
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - गवार