दाल

विपूतल्या रेसिप्या - ६ दाल तडका

Submitted by योकु on 20 August, 2015 - 14:46
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

राजस्थानी दाल बाटी

Submitted by मानुषी on 4 November, 2014 - 07:57
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

दाल माखनी

Submitted by अल्पना on 19 March, 2010 - 16:12
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मिक्स दाल (पंजाबी पद्ध्तीने)

Submitted by अल्पना on 17 December, 2008 - 05:27
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - दाल