पंजाबी

झटपट चिकन करी

Submitted by सायो on 5 September, 2012 - 23:01
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

चिकन पतियाळा (टर्बन तडका, फूड फूड चेनेल, १४ ऑगस्ट २०१२)

Submitted by स्वप्ना_राज on 15 August, 2012 - 14:31
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मुर्ग शोले

Submitted by आशुतोष०७११ on 9 April, 2012 - 02:41
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

नान आणि पनीर बटर मसाला

Submitted by प्रीति on 21 March, 2012 - 22:35
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

सिरकेवाली मिर्च

Submitted by अल्पना on 28 December, 2011 - 03:50
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

किम्ब

Submitted by अल्पना on 28 December, 2011 - 02:29
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बटर चिकन ( जुन्या मायबोलीमधील कृती)

Submitted by संपदा on 24 September, 2011 - 16:46
लागणारा वेळ: 
१ दिवस
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - पंजाबी