पंजाबी

नवशिक्यांसाठी फुलके .. अगदी क्रमवार आणि पारंपरिकरित्या.

Submitted by हर्ट on 30 May, 2016 - 08:17
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बटर चिकन ( जुन्या मायबोलीमधील कृती)

Submitted by संपदा on 24 September, 2011 - 16:46
लागणारा वेळ: 
१ दिवस
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पनीर जालफ्रेझी

Submitted by बस्के on 17 May, 2010 - 14:16
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

दाल माखनी

Submitted by अल्पना on 19 March, 2010 - 16:12
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मिक्स दाल (पंजाबी पद्ध्तीने)

Submitted by अल्पना on 17 December, 2008 - 05:27
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - पंजाबी