छोले

कढाई छोले

Submitted by योकु on 10 August, 2017 - 10:32
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
प्रादेशिक: 

चिक्कड छोले ,भटुरे आणि शिरा(फोटोसहित)

Submitted by देवीका on 28 March, 2014 - 00:55
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

सुंदल्/सुंडल

Submitted by प्राजक्ता on 12 April, 2012 - 14:46
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

अमृतसरी छोले

Submitted by अल्पना on 20 June, 2011 - 06:14
amritsari chhole
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

हराभरा कबाब आणि दाल फ्राय- फोटोसहित

Submitted by दिनेश. on 29 December, 2010 - 12:37
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
Subscribe to RSS - छोले