पंजाबी

अमृतसरी छोले

Submitted by अल्पना on 20 June, 2011 - 06:14
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

गाजराचे (आणि इतर भाज्या) लोणचे - फोटोसहीत

Submitted by दिनेश. on 24 January, 2011 - 09:12
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

माणी

Submitted by अल्पना on 27 October, 2010 - 05:26
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पनीर जालफ्रेझी

Submitted by बस्के on 17 May, 2010 - 14:16
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

दाल माखनी

Submitted by अल्पना on 19 March, 2010 - 16:12
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पालक पनीर रोल

Submitted by आरती on 3 March, 2010 - 12:28
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

बघारे बैंगन

Submitted by सायो on 10 February, 2010 - 14:58
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

दलिया खिचडी

Submitted by अल्पना on 24 November, 2009 - 03:56
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - पंजाबी