पंजाबी

पनीर जालफ्रेझी

Submitted by बस्के on 17 May, 2010 - 14:16
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

दाल माखनी

Submitted by अल्पना on 19 March, 2010 - 16:12
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बघारे बैंगन

Submitted by सायो on 10 February, 2010 - 14:58
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मेथी-मटर-मलई

Submitted by सायो on 29 September, 2009 - 11:57
methi malai matar
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

गोबी की कढी

Submitted by अल्पना on 25 September, 2009 - 05:35
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

आलु टमाटर

Submitted by अल्पना on 6 May, 2009 - 09:52
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - पंजाबी