आमटी, कढी, पिठले

मिक्स दाल (पंजाबी पद्ध्तीने)

Submitted by अल्पना on 17 December, 2008 - 05:27
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मुगा घशी/ मुगा मोळो

Submitted by मेधा on 15 October, 2008 - 12:13
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

रावण पिठले

Submitted by तृप्ती आवटी on 21 July, 2008 - 13:56
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - आमटी, कढी, पिठले