राजकारण

भारतीय अन्नसेवनाबद्दल बुशचे विधान

Submitted by कनक२७ on 13 May, 2008 - 00:07

बुश, असे कसे बोलु शकतो. is it true? खरं काय आहे त्या बदद्ल चर्चा करावी.

विषय: 

राज समर्थक राजु परुळेकर यांस

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

तुम्ही तुमच्या लेखात आंबेडकर्,अत्रे यांचे वारसदार दिवाळखोर निघाले म्हटले आहे.आंबेडकरांचे राहु द्या पण अत्र्यांचे वारसदार म्हणजे आजचे पत्रकार तर नंबर एकचे दिवाळखोर आहेत.एव्हढेच नव्हे तर 'पत्रकार धर्म' विसरुन राजकीय कंपुबाजी

विषय: 
प्रकार: 

भैया हलेना

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

भैया हलेना भैया चालेना
भैया खंत करी काही केल्या परतेना

गेले 'जोगेश्वरी' च्या गोठी
म्हटली म्हशींसवे गाणी
आम्ही दूधात पाणी मिळवून रे

आले सप च्या मनी
अबू बरळला जनी
राजास पाहून गळाले हातपाय रे

हा तर संजय निरूपम

विषय: 
प्रकार: 

उत्तर प्रदेश्/बिहार विरुद्ध महाराष्ट्र : पुन्हा एक राजकारण

Submitted by Jhuluuk on 16 February, 2008 - 00:00

मायबोलीकर मित्रहो,

विषय: 

Calling on behalf of...

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

ठिकाण :-
हिलरी क्लिंटन नॅशनल कँपेन हेड्क्वार्टर्स,
आर्लिन्ग्टन, व्हर्जिनिया.
दिवस :- पोटोमॅक प्रायमरीजचा, १२ फेब्रुवारी २००८.
वेळ :- दुपारी साडेचार ते संध्याकाळी सात.

"Hi, my name is अमूकतमूक and I am a volunteer calling on behalf of Hillary Clinton's campaign... "

विषय: 
प्रकार: 

लोकशाही..

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

The heights of popularity and patriotism are still the beaten road to power and tyranny; flattery to treachery; standing armies to arbitrary government; and the glory of God to the temporal interest of the clergy.
-David Hume (1711-1776)

प्रकार: 

स्वाती दांडेकर

Submitted by लालू on 29 March, 2006 - 12:18

Iowa च्या State representative या तुमच्या आमच्या सारख्याच मराठी मातीत जन्मलेल्या ' स्वाती दांडेकर ' . नोव्हेम्बर २००६ मध्ये त्या पुन्हा निवडणूक लढवत आहेत.

Taxonomy upgrade extras: 

भारत : अर्थव्यवस्था आणि रोजगार

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Copied from UpashiBoka's Article ....

Article in Today's Wall Street Journal.
(All copyrights acknowledged)

In India, a Job Paradox

Despite Economic Surge,
Many Workers
Still Lack Steady Pay
By JOANNA SLATER
Staff Reporter of THE WALL STREET JOURNAL
May 5, 2004; Page A12

BHIWANDI, India -- As India faces criticism for luring white-collar jobs away from the U.S., what is sometimes lost is the larger challenge for India: Generating enough work for its own citizens.

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - राजकारण