भय

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग तेरा...

Submitted by मुक्ता.... on 3 March, 2020 - 16:00

डॉक्टरना ही व्हायब्रेशन्स नवीनच होती. डॉक्टरनी पुन्हा महामृत्युंजय म्हटला.  व्हायब्रेशन्स ची तीव्रता वाढली....
डॉक्टरनी त्या अनोळखी मुलीवर या मंत्राचा प्रभाव आणि परिणाम अगोदरच बघितला होता. त्यांना आता कुठे लक्षात आलं की बकुळा काय किंवा त्या प्रकाश शक्ती काय कुणिच इजा का करू शकलं नाही!!

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग बारा

Submitted by मुक्ता.... on 28 February, 2020 - 14:19

नवीन आणि डॉक्टर एकत्रच घरी आले. वत्सल आत्यानी दार उघडले..नवीनचा चेहरा पाहून त्या त्यांच्या कपाळाला आठ्या पडल्या. आणि डॉक्टर घामाघूम दिसले...तिने हळूच नवीनला आणि डॉक्टरना आत घेतले. हळुवार बाहेरचा कानोसा घेतला. सावध पवित्रा होता वत्सल आत्याचा

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग अकरा

Submitted by मुक्ता.... on 24 February, 2020 - 08:43

न्हाsssssssय...म्या त्ये व्हउ द्येणार न्हाय...वत्सला तवाबी आडवी आलीस आन आताबी...त्या दोगांना आस नीट व्हाउन न्हाई चालायचं...कुठं ग्येलं ते दोग? येकतर काय बोलत्यात त्ये समजत नाय..आन कस कुटून येत्यात त्येबी समजत नाय...आता हितं हुते...ह्यासनी बी तंबी द्याया हवी..."… त्या अंधार्या गुहेत एक बाई ,नऊवारी साडी, करारी विध्वंसक डोळे, लांबसडक केस...

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच... एक क्विक रिकॅप आणि माझे मनोगत

Submitted by मुक्ता.... on 21 February, 2020 - 02:35

नऊ भाग झाले.....तुमच्या माझ्या साथीने या कथेचा प्रवास आतापर्यंत छान सुरु आहे. आपल्या मायबोलीवर कथामालिका, एकूणच कथामालिका लिहिण्याची हि माझी पहिलीच वेळ. आपण सर्वांचा आशीर्वाद म्हणून इथपर्यंत आले आहे.असाच आशीर्वाद असू द्यात असाच. 

आपल्या सरमिसळ या कथामालिकेचा एक छोटासा मागोवा घेऊयात....आपल्या कथेत आतापर्यंत अनेक पात्र आली. 

भूतकाळ वर्तमान भूतकाळ अशा पद्धतिने आपली कथा पुढे प्रवास करत आलीय...पुढेही शेवटापर्यंत असाच प्रवास करत राहील'

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग नऊ

Submitted by मुक्ता.... on 20 February, 2020 - 17:21

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच यकथामलिकेच्या अधिच्या भागाचे धागे खाली दिले आहेत

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग आठवा

Submitted by मुक्ता.... on 19 February, 2020 - 13:06

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग आठवा

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग सातवा

Submitted by मुक्ता.... on 19 February, 2020 - 03:24

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच यकथामलिकेच्या अधिच्या भागाचे धागे खाली दिले आहेत
भाग एक
https://www.maayboli.com/node/73290
भाग दोन
https://www.maayboli.com/node/73298
भाग तिन
https://www.maayboli.com/node/73372
भाग चार
https://www.maayboli.com/node/73373
भाग पाच

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच भाग सहा

Submitted by मुक्ता.... on 17 February, 2020 - 13:43

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच यकथामलिकेच्या अधिच्या भागाचे धागे खाली दिले आहेत
भाग एक
https://www.maayboli.com/node/73290
भाग दोन
https://www.maayboli.com/node/73298
भाग तिन
https://www.maayboli.com/node/73372
भाग चार
https://www.maayboli.com/node/73373

विषय: 

सरमिसळ एक भयंकारी रोमांच।भाग 2 थोडासा दिलासा...पण तात्पुरता

Submitted by मुक्ता.... on 11 February, 2020 - 12:50

"बोल......" वत्सलआत्या म्हणाल्या....
नवीनने काही सांगायचा आठवायचा प्रयत्न केला....पण त्याला विचित्र झटके येऊ लागले.....दातखिळी बसणार इतक्यात वत्सलने त्याला शांत केले, पूर्ण माया एकवटून हलवले, जागे केले.....पहिल्यांदाच त्याला काही वेगळं घडतंय हे जाणवलं....
वत्सलने नविनच्या डोक्यावर हळुवार हात फिरवला.नवीन खूप शांत आणि रिलॅक्स झाला. वत्सल त्याला म्हणाली," माय लेकरा आर जे काय बी हुतय त्ये लय वंगाळ हाय, आता मन एकजागी बशिव, समदं इचार काढून टाक आन म्या काय बोलत्ये त्ये ऐक, तुला थोडा तरास हुईल, लै तरास काडलास, आता आणि थोडा, पण समदी धूळ झटक आन मग बग कसा शांत हुशील"

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - भय