धार्मिक-साहित्य

शिणलो रे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 8 June, 2019 - 14:54

************
दत्ता शिणलो रे शिणलो
तुझिया पदी मी आलो ॥
आता सरली रे ताकद
करी करुणा हे भगवंत ॥
जीव हा जगी होरपळे
करी तू वर्षा कृपाळे ॥
तुज वाचून रे मजला
कुणी नाही रे दयाळा ॥
जन्म गेला रे वाया
व्यर्थ शिणली ही काया॥
करू नको रे अव्हेर
कृपा करी दासावर ॥
विक्रांत भवात बुडता
बोल लागेल तुज दत्ता ॥
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http://kavitesathikavita.blogspot.in
००००००

शब्दखुणा: 

दत्ता तुझे बोलावणे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 7 June, 2019 - 08:33

दत्ता तुझे बोलावणे
***************
किती करू मी बहाणे
किती टाळू आणि येणे
कानी रोज निनादते
दत्ता तुझे बोलावणे ॥

संसाराची गोडी वेडी
वाढे आणखीन थोडी
मग रोज उदयावरी
जावूनिया थांबे गाडी ॥

ऐसा कैसा तू रे हट्टी
थट्टा करी जागोजागी
घाली पाडी तोंडघशी
अपमानाच्या वा आगी ॥

दारिद्रयाची देसी गादी
उपवासे पोट भरी
कानी कपाळी सतत
अनित्याचे गाण करी ॥

खेचूनिया नेशी तिथे
वैराग्यांच्या होती बाता
अचूकश्या मिळे लाथा
मोहबळे कुठे जाता ॥

शब्दखुणा: 

साधू

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 6 June, 2019 - 12:24

साधू
*****
चिलीमीचे कश भरत ते होते
सवे काही बं बं घुमत ते होते
अध्यात्म तयांचे असले कसले
मजला मुळीच कळत नव्हते

जरी या जगाचे काहीच तयाला
सोयर सुतक मुळी ते नव्हते
भस्म देहावर टिळा भालावर
डोई वेढलेले जटाभार होते

गूढ शब्द काही ओठात तयांच्या
डोळ्यात जग वेगळेच होते
कुणी पोटभरू खरे कुणी होते
धुम्री मस्त कुणी त्यांचे तेच होते

विक्रांत तयाला नमितो दुरुनी
आग हाती घ्याया सांगा कोण जाते

शब्दखुणा: 

दत्ताने दाविले

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 1 June, 2019 - 11:27

************
मनाचा किनारा
चिवट चिकट
सोडता सोडत
नाही कधी ॥

रंगांचे विभ्रम
दाखवी अनेक
घडती कित्येक
भास नवे ॥

भय दलदल
कधी दाखवून
घेतसे ओढून
स्वतः कडे ॥

कधी अधिकार
कवण्या पदाचा
संतांच्या मठाचा
महाथोर ॥

कधी अनुभूती
ध्यानी ज्या येती
त्याची संगती
बांधुनिया ॥

रंग रूप रस
अवघे इमले
मनाने बांधले
असे जगी ॥

दत्ताने दाविले
म्हणूनी कळले
विक्रांता घडले
पाहणे ही ॥

तुझ्यावाचून

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 27 May, 2019 - 09:43

तुझ्यावाचून
*******:
सरला दिन तुझ्या वाचून
व्यर्थ जगलो जन्मा येऊन ॥

भांडी घासली या जगताची
कचरा पाणी गेले वाहून ॥

तेच हिशोब पुन्हा मांडले
त्याच खर्चात मन सांडून ॥

कळते मजला माझ्यावाचून
जग चालते युगे होऊन ॥

तरीही चाले उठाठेव ही
चक्र कुठले पायी बांधून ॥

नकोस जावू असे सोडून
दत्ता भगवे स्वप्न मोडून ॥

माळावरती पडली काडी
तुझ्या धुनीत जावी जळून ॥

जळता देह या जन्मातून
तुझाच दत्ता जावो होऊन ॥

आस लागली विक्रांतला या
आतूर काया जावी मिटून ॥

दत्ता नको असे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 24 May, 2019 - 10:53

दत्ता नको असे
*************
दत्ताला नोटांची
नको असे थप्पी
मोजतो तो जपी
तद्रूपता ॥

दत्ता नच दावू
नाणी खुळखुळ
विश्वाला समूळ
कारक जो

दत्ता न पापात
कधी दे आधार
शिक्षेला सादर
होय तिथे

दत्त नच देत
दुर्जनास बळ
धावतो केवळ
भक्तासाठी ॥

दत्त ना लोभी
सोन्याचा कधीही
विरक्त विदेही
सर्वकाळ ॥

दत्ता नच हवी
दानाची ती पेटी
आपुल्या आवडी
भक्त ठेवी

दत्त नच काळ्या
पैशात तो भागी
भक्ति प्रेम मागी
सदोदित ॥

नावडती

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 22 May, 2019 - 12:55

नावडती
*******

काय नावडती
म्हणूनिया दत्त
मज न पाहत
वळूनिया॥

लावूनिया टक
पाहते लोचना
घेईची ना मना
काही केल्या॥

जाता जवळी तो
लागू दे ना वारा
क्षणात भरारा
जाई दूर॥

ऐसिया देहाचे
करू तरी काय
सरता उपाय
भेटायचे॥

व्याकूळ हे मन
जळे कणकण
भिजती नयन
रात्रंदिन॥

जन्मोजन्मी तुझ्या
राहीन दाराला
घेऊन व्यथेला
भक्तीचिया॥

विक्रांत युगाचा
पुतळा तमाचा
श्री दत्त नामाचा
टाहो फोडी ॥

शब्दखुणा: 

माझे मन पाही

Submitted by पाषाणभेद on 9 May, 2019 - 22:59

माझे मन पाही विठ्ठल मुर्ती
सावळां विठ्ठल उभा पंढरीसी ||१||

नाही मज वेळ जाण्या राऊळा
नच पूजा केली कधी काळां ||२||

रमलो संसारी विना विचार
भाव भक्तीचा केवळ उपचार ||३||

नमस्कार केला दोन्ही कर जोडूनी
पाषाण भेटला उराउरी दुरूनी ||४||

पाषाणभेद
०९/०५/२०१९

शब्दखुणा: 

आयआयटी कानपूरचा एक प्रशंसनीय उपक्रम

Submitted by राघोभरारी on 8 May, 2019 - 11:33

परवाच कायप्पा वर मेसेज आला...IIT कानपुर ने भारतीय धर्म आणि तत्वज्ञान विषयी माहिती देणारी वेबसाईट बनवली आहे. यामध्ये रामायण, रामचरितमानस, भगवद्गीता, उद्धवगीता,अष्टावक्रगीता, ब्रह्मसूत्रे, पतंजली योगसूत्रे, उपनिषदे, वेदांत अश्या सर्वांची उत्तम माहिती उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे ही माहिती ११ वेगवेगळ्या भाषांमध्ये देण्यात आलेली आहे. मुख्य ग्रंथ जसे रामायण, गीता, उपनिषदे यांच्या भाषांतराबरोबर जाणकारांच्या टीकादेखील उपलब्ध आहेत.
उपक्रमाविषयी ते लिहितात:
What we wish to do is to:

"ती चा "सच्चीतानन्द

Submitted by kalyanib on 3 May, 2019 - 04:20

नमस्कार मी कल्याणी, खूप दिवसांनंन्तर लिहायचा प्रयत्न करतेय. हि कथा आहे एका साध्वी ची आधी उत्तरार्ध मग पूर्वाध असेल. सूचना असेल तर जरूर कळवा. काही त्रुटी असू शकतात त्या माफ कराव्या .

"ती चा "सच्चीतानन्द

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - धार्मिक-साहित्य