गझल

अधिक माहिती

गुलमोहर - मराठी गझल
Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
Additional pages related to marathi kavita on maayboli
शीर्षक लेखक
कैद सरल्यासारखा ! (हझल) लेखनाचा धागा
Aug 13 2012 - 10:25am
रसप
3
त्या तुझ्या सर्व शपथांची, वचनांची अठवण येते! लेखनाचा धागा
Aug 26 2012 - 6:48am
सतीश देवपूरकर
9
जन्म गेला उभा नाटका सारखा लेखनाचा धागा
Sep 3 2012 - 11:38pm
प्राजु
12
गळताच पान झाडाचे, काळीज फाटते माझे! लेखनाचा धागा
Sep 10 2012 - 2:47pm
सतीश देवपूरकर
13
सावली सुद्धा स्वत:ची सोबतीला आज नाही! लेखनाचा धागा
Aug 10 2012 - 3:47am
सतीश देवपूरकर
2
समजू शकलो नाही केव्हा तुझे बहाणे! लेखनाचा धागा
Jul 16 2014 - 10:23am
सतीश देवपूरकर
16
दुःख गंधाळून गेले ! लेखनाचा धागा
Jan 31 2013 - 12:23pm
राजीव मासरूळकर
23
आज भीती वादळाची राहिली नाही! लेखनाचा धागा
Jul 17 2014 - 8:43am
सतीश देवपूरकर
15
फाटक्या या आयुष्याला...... लेखनाचा धागा
Sep 9 2012 - 2:33pm
सुधाकर..
12
नक्की होते हरणे माझे तरी खेळलो डाव लेखनाचा धागा
Sep 14 2012 - 1:16am
रसप
4
उसासे लेखनाचा धागा
Aug 20 2012 - 11:18am
राजीव मासरूळकर
चंद्रकिरणांची तिच्या पायात होती पैंजणे! लेखनाचा धागा
Jan 26 2013 - 11:12am
सतीश देवपूरकर
19
तिनिसांजेला उरात माझ्या एक पोकळी वावरते! लेखनाचा धागा
Mar 10 2015 - 12:25am
सतीश देवपूरकर
77
कुणी मला हेटाळले कुणी मला फ़ेटाळले.  लेखनाचा धागा
Aug 23 2012 - 12:46am
सुधाकर..
2
आभासांवर जगतो अंमळ ! लेखनाचा धागा
Sep 12 2012 - 4:57am
सुप्रिया जाधव.
13
खेळलो उंदरामांजरासारखे! लेखनाचा धागा
Sep 2 2012 - 1:27am
सतीश देवपूरकर
2
सत्यात स्वप्न माझे उतरेल एक दिवशी! लेखनाचा धागा
Sep 14 2012 - 11:16am
सतीश देवपूरकर
19
सांजकाळी कशी दाटते,मनात माझ्या हुरहूर. लेखनाचा धागा
Aug 9 2012 - 2:06pm
सुधाकर..
झोपा आता ! लेखनाचा धागा
Aug 26 2012 - 12:16am
राजीव मासरूळकर
17
दु:ख कशाचे ? लेखनाचा धागा
Aug 28 2012 - 11:02am
निशिकांत
7

Pages