गझल

अधिक माहिती

गुलमोहर - मराठी गझल
Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
Additional pages related to marathi kavita on maayboli
शीर्षक लेखक
खेळ खेळला वजावटीचा लेखनाचा धागा
Oct 22 2012 - 12:17am
निशिकांत
मनात येते हेच मला तू दिसल्यानंतर लेखनाचा धागा
Sep 30 2012 - 10:19am
रसप
20
ही तुझ्या कृपेची किमया...लाभली मुक्याला वाणी! लेखनाचा धागा
Oct 31 2012 - 10:16pm
सतीश देवपूरकर
सावलीखेरीज माझ्या फक्त येथे मीच आहे! लेखनाचा धागा
Oct 5 2012 - 6:52am
सतीश देवपूरकर
15
जीवन माझे सजले आहे लेखनाचा धागा
Oct 15 2012 - 2:23pm
निशिकांत
7
तुझी नजर अलीकडे भिडस्त वाटते मला! (तरही) लेखनाचा धागा
Jul 16 2014 - 10:11am
सतीश देवपूरकर
14
दाखव डहाळ्या हालवत माझे जुने वैभव मला लेखनाचा धागा
Nov 8 2012 - 6:47am
बेफ़िकीर
22
देव्हार्‍यात बसून तो ठरवतो की मी जगावे कसे - तरही  लेखनाचा धागा
Sep 29 2012 - 3:07am
सचिन गोरे
16
हाक केव्हाची कुणाची ऎकतो मी? लेखनाचा धागा
Nov 7 2012 - 12:02pm
सतीश देवपूरकर
9
दरवळणारे गाव फुलांचे उजाड झाले लेखनाचा धागा
Oct 9 2012 - 1:37am
-शाम
31
विचारू चला ! लेखनाचा धागा
Oct 13 2012 - 1:41am
रसप
9
थंडी किती झोंबायची  लेखनाचा धागा
Oct 19 2012 - 10:49am
वैवकु
32
बंदही झाली न डोळ्यांची कवाडे! लेखनाचा धागा
Jul 16 2014 - 7:52am
सतीश देवपूरकर
12
काळजास सहजी माझ्या कुसकरून गेले कोणी! लेखनाचा धागा
Oct 27 2012 - 10:37am
सतीश देवपूरकर
13
जागर लेखनाचा धागा
Sep 30 2012 - 7:49am
विश्वजीत दीपक गुडधे
3
काळ वाटतोच मंद! लेखनाचा धागा
Jul 16 2014 - 9:19am
सतीश देवपूरकर
5
''चुकले माझे'' लेखनाचा धागा
Jan 5 2013 - 11:53pm
डॉ.कैलास गायकवाड
12
खेळ खेळला वजावटीचा लेखनाचा धागा
Oct 23 2012 - 9:57am
निशिकांत
4
व्यक्त व्हावयाचा लेखनाचा धागा
Sep 30 2012 - 2:04am
निशिकांत
5
मरणाच्या छायेमध्ये बागडणे सोपे नाही! लेखनाचा धागा
Nov 9 2012 - 10:55pm
सतीश देवपूरकर
16

Pages