वाटे कठोर शिक्षा . . .(तरही)

Submitted by इस्रो on 27 February, 2014 - 04:59

संपेल हा कधी रे देवा प्रवास आता
(वाटे कठोर शिक्षा प्रत्येक श्वास आता)

अडवू नका कुणीही घालू नकाच शपथा
मुजरा अखेरचा हा करतो तुम्हास आता

मज मैफलीत ज्यांनी मज्जाव काल केला
गातात तेच माझ्या गझला कशास आता

होतो जिवंत जेव्हा मज टाळले जयांनी
ते वाहती फुले बघ माझ्या शवास आता

आता जरी तुला मी दिसणार ना कधीही
होईल भास माझा तुज आसपास आता

होते घडायचे जे गेले घडून 'नाहिद'
पारायणे तयाची चर्चा कशास आता

-नाहिद नालबंद
[९९२१ १०४ ६३०]

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सगळे शेर आवडले नाहिदभाई

पण फक्त >>संपेल हा कधी रे देवा प्रवास आता<< इथे कधी आणि आता हे २ कालवाचक शब्द एकाच ओळीत चालतील का ह्या विचारात पडलो आहे मी

असो