काम

विस्कळीत विचार आणि अर्थाचा अनर्थ

Submitted by mi_anu on 14 March, 2015 - 13:11

(डिस्क्लेमर: हे मनातले विचार आहेत आणि ते असंबद्ध, अतीरंजीत, चक्रम, अतार्किक,दुष्ट इ.इ वाटू शकतील.)

काम करता करता हेडफोन वर आवडती गाणी ऐकत होते. मनात भरपूर विचार चालू होते.आणि ऐकत असलेली गाणी कामाबद्दल लिहीलेली आहेत असं वाटायला लागलं.

"जपत किनारा शीड सोडणे ... नामंजूर.. अन वार्‍याची वाट पाहाणे नामंजूर..
मी ठरवावी दिशा वाहत्या पाण्याची..येईल त्या लाटेवर डुलणे.. नामंजूर .."
(बराय गाण्याचा नायक...साहेबाला रेफरल म्हणून सुचवायचा का? "तुम्ही गोष्टी ड्राईव्ह करा!! गोष्टी घडण्याची वाट पाहू नका..घडवून आणा" म्हणत असतो ना? हा गाण्यातला काल्पनीक प्राणी कसा छान गो- गेटर वाटतोय.)

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - काम