पराठा

खमंग खरपुस पापड पराठा !

Submitted by गिरिश देशमुख on 18 June, 2017 - 09:49
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

मेथी मेतकुट हिवाळी धपाटा - (धपाटा प्रकार-०१)

Submitted by हर्ट on 3 December, 2015 - 23:54
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

आलू के पराठे

Submitted by स्नू on 10 August, 2015 - 03:56
aaloo parathe
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

बीटाचा पराठा.

Submitted by आरती on 31 July, 2015 - 11:45
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

लच्छा पराठा

Submitted by saakshi on 4 December, 2014 - 08:13
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पेशावरी नान/ पराठा(सुका मेवा भरून)

Submitted by देवीका on 4 August, 2014 - 03:47
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

नक्षीदार पौष्टीक पराठे

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 14 October, 2011 - 02:33
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

सात घडीची पोळी

Submitted by दिनेश. on 27 February, 2011 - 14:17
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - पराठा