ऑकलंड

न्यूझीलंड-५ : किवी शहरांतल्या डोंगरांवर (जंगल वॉक्स-ट्रेल्स, भाग २)

Submitted by ललिता-प्रीति on 12 March, 2019 - 02:48

न्यूझीलंड-१ : माओरी! माओरी!! - https://www.maayboli.com/node/65811

न्यूझीलंड-२ : Unique to NewZealand... हे फक्त इथेच! - https://www.maayboli.com/node/66047

न्यूझीलंड-3 : हा खेळ मिनरल्सचा - https://www.maayboli.com/node/66538

ईडन गार्डन, ऑकलंड

Submitted by दिनेश. on 10 February, 2012 - 14:24

ऑकलंड शहरातच एका टेकडीवर ईडन गार्डन ही बाग निर्माण केली आहे. इथे आधी दगडाची खाण होती. ती बंद पडल्यावर एका खाजगी संस्थेमार्फत ईथे उद्यान विकसित केले गेले आहे.

तिकिटाच्या ऐवजी आपल्याला बागेचा नकाशाच मिळतो. तिथे ऋतूमानानुसार वेगवेगळी फुले फुलतात. सध्या लिटिल किसेस नावाची देखणी फुले आहेत (जानेवारी २०१२ ) तिथे ट्यूलिप्स पण भरभरुन फुलतात (साधारणपणे संप्टेंबर मधे)

बागात व्यवस्थित आखलेल्या वाटा आहेत. आपण त्या मार्गे डोंगरावर जाऊ शकतो. चढ जरा तीव्र आहे.
पण तशा सूचना तिथे आहेतच. (तब्येत ठिक आहे ना ? पायात बूट आहेत ना ? वगैरे. तिथे अनवाणी चालण्याची फॅशन आहे. मी पण तिथे तसाच भटकायचो,)

गुलमोहर: 

ऑकलंड भाग ५ - बोटॅनिकल गार्डन - इतर फूले (२)

Submitted by दिनेश. on 30 January, 2011 - 11:23

पहिला भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/22893
दुसरा भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/22950
तिसरा भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/23011
चौथा भाग इथे आहे, http://www.maayboli.com/node/23039
पाचव्या भागाचा पहिला भाग इथे आहे, http://www.maayboli.com/node/23131

संदर्भाच्या सोयीसाठी अनुक्रमांक पहिल्या भागापासून पुढे सुरु करतो.

गुलमोहर: 

ऑकलंड भाग ५ - बोटॅनिकल गार्डन - इतर फूले (१)

Submitted by दिनेश. on 30 January, 2011 - 10:46

पहिला भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/22893
दुसरा भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/22950
तिसरा भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/23011
चौथा भाग इथे आहे, http://www.maayboli.com/node/23039

फूलांचा राजा गुलाब, असे आपण आपले ठरवले आहे खरे पण त्यांच्या राज्यात सगळेच
राजे. कुरुप फूल अजून निर्माणच झाले नसावे.

त्या बागेत फ़िरताना, किती बघू, आणि किती फोटो काढू असे मला झाले होते. तशा
तिथे बहुतेक घरासभोवती बागा आहेतच आणि त्यात सुंदर सुंदर फूले आहेतच (काही
घरांच्या अंगणात तर फळे लगडलेली झाडे आहेत.) तरीपण या बागेतील फूले केवळ
अप्रतिम होती.

गुलमोहर: 

ऑकलंड भाग ४ - बोटॅनिकल गार्डन - फक्त गुलाब

Submitted by दिनेश. on 27 January, 2011 - 15:45

पहिला भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/22893
दुसरा भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/22950
तिसरा भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/23011

त्या बोटॅनिकल गार्डन मधे, सगळीकडे फूलझाडे विखुरलेली आहेत. गुलाबाची झाडेही तशीच. पण एका ठिकाणी मात्र त्यांचा अप्रतिम संग्रह आहे.

त्यांची लागवड पण अत्यंत कलात्मकतेने केलेली आहे. त्यांचे विभाग आहेत ते रंगानुसार. म्हणजे एका विभागात एकाच रंगाच्या गुलाबांची झाडे. मग त्यात पाकळ्यांच्या वेगवेगळ्या रचना, आकार आणि संख्या. त्यातल्या पायवाटाही अशा रचल्या आहेत, कि प्रत्येक फूलाचे निरिक्षण करता यावे.

गुलमोहर: 

ऑकलंड भाग ३ - बोटॅनिकल गार्डन

Submitted by दिनेश. on 26 January, 2011 - 15:55

पहिला भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/22893
दुसरा भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/22950

ऑकलंड बोटॅनिकल गार्डन हे शहराला लागूनच आहे. ६४ हेक्टर्सवर पसरलेली हि बाग म्हणजे माझ्यासाठी स्वर्गच होता. नैसर्गिक उंचसखल भागांचा वापर करुन हि बाग वसवली आहे आणि त्यात नवनवीन विभागाची भर पडतेय.

आणखी एक नवलाची बाब म्हणजे या बागेसाठी कुठलीही प्रवेश फ़ी नाही.

सध्याच्या दिवसात, तिथे हवामान खूपच उष्ण असते. उन्हात गेल्यास चटका बसतो तर सावलीत थंडी वाजते.

गुलमोहर: 

ऑकलंड भाग २ - ताकापूना, बटरफ्लाय क्रीक, मिशन बे

Submitted by दिनेश. on 25 January, 2011 - 04:46

पहिला भाग इथे आहे. http://www.maayboli.com/node/22893

ऑकलंडला माझे वास्तव्य, नॉर्थ शोअर भागात असे. तिथे ताकापूना नावाचे एक छोटे उपनगर आहे.
बस बदलायला वगैरे आम्हाला तिथे जावे लागे. तिथे एक समुद्रकिनारा आहे, आणि त्या किना-या
समोर एक पसरट डोंगर आहे. सगळीकडून हा डोंगर दिसत राहतो.

त्या ताकापूना गावात छान फूलबागा आहेत. मी त्यातल्या प्रत्येक फूलाचे फोटो काढले, हे वेगळे
सांगायला नकोच. माझ्या सकाळच्या फेरफटक्यातही, काही अनोखी फूले दिसत असत. पण ते
सगळे फोटो इथे द्यायचा मोह आवरुन काही मोजकेच देतोय.

लेकीच्या आग्रहावरुन आम्ही दोघे, मिशन बे भागात फिरायला गेलो होतो. तिथे जाण्यासाठी त्यांच्या

गुलमोहर: 

ऑकलंड भाग १ - स्कायटॉवर

Submitted by दिनेश. on 23 January, 2011 - 12:31

यावेळेचे फोटो मला टप्प्याटप्यात दाखवावे लागणार आहेत. बरेच आहेत आणि निवड करणे कठीण आहे.
क्वांटासने दिलेला ताप वाचला असेलच, पण तो सोडला तर बाकी ट्रिप, अविस्मरणीय झाली. यावेळेस तिथल्या सार्वजनिक वाहनांचा म्हणजे बस सेवेचा भरपूर फायदा करुन घेतला. नाताळच्या सुट्टीमूळे रेल्वेसेवा बंद होती (पण त्यासाठी समांतर बससेवा होती.)
तिथल्या बससेवेचे नेटवर्क चांगले आहे. अमुक ठिकाणाहून तमुक ठिकाणी जाण्यसाठी, कुठल्या बसेस आहेत आणि त्यांच्या वेळा काय आहेत, याची माहिती, नेटवर वा सेलफोनवर मिळू शकते.
आणि यावेळी, मला फिरवण्याची जबाबदारी लेकीने घेतली होती. आणि तिने ती उत्तमरित्या पार पाडली.

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - ऑकलंड