कोंबडी

"कोंबडी आधी की अंडं?"

Submitted by आदित्य डोंगरे on 4 November, 2011 - 12:02

"कोंबडी आधी की अंडं?"
मानवजातीला आजपर्यंत अनेक सनातन,कूट प्रश्न पडलेले आहेत, ज्यांची उत्तरं अजूनतरी मिळालेली नाहीत. पण त्या सर्व प्रश्नांचे विषयही तसेच तोलामोलाचे, भारी होते! पण अश्या एक नव्हे दोन सनातन प्रश्नांचा विषय झालेलं आहे ते साधसुधं,सरळ,सोप्पं "अंडं"! हे एक महदाश्चर्यच नाही का? ते प्रश्न म्हणजे "कोंबडी आधी की अंडं?" आणि "अंडं veg की non-veg?". हे प्रश्न विचारले जातात तेच अश्या अविर्भावात की त्यांचं उत्तर मिळणं हे विचारणारयालाही अपेक्षित नसतं.

गुलमोहर: 

कोंबडी

Submitted by फकिर बेचारा on 26 June, 2011 - 04:14

कोंबडी

नाचेल आज येथे माझीच कोंबडी ही
घालेल की तशी ती साधीच लंगडी ही

तोराच दावती हे येथे जिराफ़ आता
त्यांच्याकडे असे की लांबाड तंगडी ही

येथे अनेक आले दावावयास पाणी
माझ्यापुढे जणू की पोरेच शेंबडी ही

मी येथ आज आले घेऊन हाच हेतू
लावू कुणात झुंजी जी वाट वाकडी ही

आलीच वेळ ऐसी माझे पुसेन कुंकू
खेळेन येथ युध्द फ़ोडून बांगडी ही

पाहून येथ माझी एंट्री पुन्हा नव्याने
जी लागतील कानी कित्येक चोंबडी ही

आयुष्य घालवीले.. केली इथे फ़कीरी
माझी अशीच भाषा मर्दान रांगडी ही

फ़किर बेचारा

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

डाल ग कोंबडी डाल

Submitted by पाषाणभेद on 20 May, 2011 - 20:46

डाल ग कोंबडी डाल

डाल ग कोंबडी डाल, तू लवकर कोंबडी डाल ग
अंड खायाला मिळना म्हणून व्हत्यात लई हाल ग ||धृ||

चोच बारीक लाल लाल पिसं
पळतीया कुठं, पकड निट
हाती धरून आण तिला इथं
नको करू तिच्या जिवाचे हालं ग
डाल ग कोंबडी डाल तू लवकर कोंबडी डाल ग
अंड खायाला मिळना म्हणून व्हत्यात लई हाल ग ||१||

तुरेवाल्या कोंबड्याला कोंबडी लई ग प्यारी
दानं घाल दोघांना, झाली आपली न्याहारी
पानी प्यायाला निर्मळ घाल पारातीत
पोरासोरांना खेळू नको देवू तिथं
एकांत मिळू दे दोघांना आता

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

पांढरा रस्सा

Submitted by लालू on 15 April, 2010 - 12:53
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

भरलेली कोंबडी

Submitted by लालू on 12 November, 2008 - 16:12
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - कोंबडी