डाल ग कोंबडी डाल

Submitted by पाषाणभेद on 20 May, 2011 - 20:46

डाल ग कोंबडी डाल

डाल ग कोंबडी डाल, तू लवकर कोंबडी डाल ग
अंड खायाला मिळना म्हणून व्हत्यात लई हाल ग ||धृ||

चोच बारीक लाल लाल पिसं
पळतीया कुठं, पकड निट
हाती धरून आण तिला इथं
नको करू तिच्या जिवाचे हालं ग
डाल ग कोंबडी डाल तू लवकर कोंबडी डाल ग
अंड खायाला मिळना म्हणून व्हत्यात लई हाल ग ||१||

तुरेवाल्या कोंबड्याला कोंबडी लई ग प्यारी
दानं घाल दोघांना, झाली आपली न्याहारी
पानी प्यायाला निर्मळ घाल पारातीत
पोरासोरांना खेळू नको देवू तिथं
एकांत मिळू दे दोघांना आता
कुत्रं मांजर तू लांब हाकलं ग
डाल ग कोंबडी डाल तू लवकर कोंबडी डाल ग ||२||

अंडी, चिकन, आक्खी कोंबडी
बाजारात विकाया मी जाई
त्याच्या मधूनच होई कमाई
किराणामाल घरी घेवून येई
तयार रहा, वाजलेका सहा
ताट वाढून ठेव, मला लई भुक लागलं ग
डाल ग कोंबडी डाल तू लवकर कोंबडी डाल ग ||३||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२१/०५/२०११

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: