मटणाचे प्रकार

भुना गोश्त

Submitted by आ.रा.रा. on 18 November, 2018 - 10:05
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

लूइझियाना स्टाइल स्पाइसी रेड बीन्स

Submitted by मेधा on 9 January, 2018 - 15:15
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मुकुंद वडी प्रकार २ ( राजस्थानी चक्की कि सब्जी )

Submitted by दिनेश. on 8 June, 2015 - 09:02
लागणारा वेळ: 
१ दिवस
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Dalacha with stuffed zucchini

Submitted by दिनेश. on 25 May, 2015 - 04:31
लागणारा वेळ: 
१.५ तास

रोगन जोश ( नॉन काश्मिरी )

Submitted by संपदा on 23 November, 2014 - 17:37
लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 

मटण रोगनजोश

Submitted by स्वप्ना_राज on 28 October, 2013 - 09:11
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

पाया सूप

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 31 July, 2013 - 05:46
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

खीमा कोफ्ता करी

Submitted by वर्षू. on 23 April, 2013 - 23:19
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - मटणाचे प्रकार